Olen ollut mukana tekemässä, vetämässä ja määrittelemässä työurani aikana kymmeniä verkkosivustoprojekteja. Suurin osa projekteista on nähnyt onnellisen lopun, mutta joukossa on luonnollisesti myös niitä, jotka eivät ole sujuneet parhaalla mahdollisella tavalla. Olen myös nähnyt tilanteita, joissa joku toinen toimittaja on saanut projektin sen verran solmuun, että siihen on haettu uutta asiantuntijaa apuun. Kokemani perusteella olen tunnistanut kuusi selkeää tekijää, joilla saadaan projekti lähtemään väärille urille.

 

1. Tee vaatimusmäärittely kevyesti

Viisi ranskalaista viivaa ei ole kattava vaatimusmäärittely. Sen avulla toimittaja ei voi antaa kiinteähintaista tarjousta saati aikataulua. Jos projekti kuitenkin käynnistetään liian kevyellä vaatimusmäärittelyllä, projektin aikana saat varautua lukuisiin ikäviin yllätyksiin. Yleensä ne liittyvät kustannuksiin. 

Kannattaa kysyä, onko organisaatiosi sisällä kykyä tai aikaa valmistella kattavaa vaatimusmäärittelyä vai olisiko parempi käyttää siihen asiantuntijakumppania. Itse suosittelen yleensä asiantuntijan vetämää työpajatyöskentelyä, jossa verkkopalvelun konseptille saadaan pohja ja myös käsitys projektin laajuudesta ja kustannuksista alkaa hahmottumaan. Huolellinen vaatimusmäärittely merkitsee sekä sujuvampaa kilpailutusprosessia että laadukkaampaa toteutusprojektia.

2. Suunnittele mutu-menetelmällä

Intuitio voi toisinaan johtaa oikeaan lopputulokseen. Verkkosivusto on kuitenkin suhteellisen helposti ja luotettavasti mitattava kokonaisuus, joten siinä kannattaa luottaa mittareiden tuloksiin. Jokaisen sivustolle luotavan yksityiskohdan tulisi optimitilanteessa auttaa tavoitetta kohti. Tavoitteiden määrittämisessä kannattaa olla huolellinen, koska ne ohjaavat käytännössä koko projektin kulkua. Ilman selkeitä tavoitteita lopputuloksen tehokkuutta on mahdotonta mitata ja projektin onnistumista on vaikea todentaa.

3. Aseta hinta tärkeimmäksi kriteeriksi

Verkkosivuston ostamisessa pätee sama periaate kuin muissakin ostopalveluissa: yleensä halvin ei ole paras. Kilpailutuksissa laatupisteille tulisikin antaa merkittävä painoarvo. Tärkeitä laatutekijöitä ovat esimerkiksi verkkosivuston jatkokehitettävyys, saavutettavuus, nopeus, tietoturvallisuus ja myös ylläpito- ja tukipalvelun toimivuus. Myös toteuttajan aiemmille referensseille ja tekijöiden kokemukselle kannattaa antaa arvoa. Tosiasia on, että hyvät tekijät ovat usein kalliimpia. Verkkosivustoa tulee tarkastella investointina. Jos ostat yrityksellesi ajoneuvon, harvoin silloinkaan tartut kaikista halvimpaan vaihtoehtoon.

4. Aikatauluta tiukasti

Aika usein verkkosivuston hankinnassa ollaan liian myöhään liikenteessä. Tämä on tavallaan ymmärrettävää, jos jotain yllättävää aikarajaa pusketaan ulkopuolelta. On kuitenkin tärkeää varata projektiin riittävästi aikaa. Tyypillisesti minimiaika keskisuuren verkkosivustoprojektin läpiviemiseen aloituksesta on puolisen vuotta. Tässäkin tapauksessa sivuston vaatimusten pitäisi olla hyvin selvillä ennen toteutusprojektin aloitusta ja organisaatiollasi resursoituna riittävästi henkilötyöpäiviä sisäiseen johtamiseen ja sisällöntuotantoon. Sisällöntuottamisen vaatima aikamäärä saattaa yllättää, jos ei ole aikaisempaa kokemusta verkkopalveluhankkeista.

5. Käytä valmisteemaa ja unohda jatkokehitys

Sivusto voi näyttää visuaalisesti halutulta, mutta joskus se voi olla teknisesti huonosti rakennettu. Esimerkiksi WordPress on laaja ekosysteemi, jonka päälle on rakennettu tuhansia teemoja, lisäosia ja näiden risteytyksiä. Valmisteemoihin pohjautuvilla ratkaisuilla saadaan monesti nopeasti näyttävää jälkeä, mutta niiden jatkokehitys vaatiikin sitten isompia työmääriä.

WordPress-sivusto kannattaa rakentaa niin, että toteutus muuttaa mahdollisimman vähän ns. core-koodia eli WordPressin ytimen koodia. Tällöin sivusto pysyy sujuvasti jatkokehitettävänä ja versiopäivitykset onnistuvat myös tulevaisuudessa.

6. Luo sivusto organisaatiolähtöisesti

Yhteisen konsensuksen säilyttäminen organisaatiossa on monesti tärkeää. Tämä saattaa johtaa sivustouudistuksessa kompromisseihin, joiden seurauksena varsinainen kohderyhmä unohtuu. Sivuston hierarkia vastaa usein organisaation sisäistä hierarkiaa mahdollisimman tarkasti. Tämä voi tehdä projektin läpiviennistä sisäisesti mutkattomampaa, mutta se ei palvele sivuston käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla. Sen sijaan verkkosivustosi käyttäjäpersoonia ymmärtäen ja heidän tarpeisiinsa paneutuen saat sivustosi tehokkaaksi, kohderyhmiä palvelevaksi ja tuottavaksi.

Jos siis haluat onnistuneen verkkosivustoprojektin, älä noudata otsikoiden ohjeita! Sen sijaan tee huolellinen vaatimusmäärittely, laadi selkeät tavoitteet, valitse laatua hinnan sijaan, jätä aikatauluun väljyyttä, panosta jatkokehitysmahdollisuuksiin ja etene käyttäjälähtöisesti. Näin toimien onnistut välttämään verkkosivustoprojektin yleiset sudenkuopat ja varmistat onnistuneen lopputuloksen.

 

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This