Sivuston sisäistä hakua on käsitelty tässäkin blogissa useamman artikkelin verran. Useissa niistä on käsitelty myös kehittämäämme Valu Search -hakua, joka toimii myös tämän blogin hakumoottorina.

Valu Searchille on löytynyt asiakkaita Valun omien asiakkaiden lisäksi myös Valun verkkosivustoasiakkaiden ulkopuolelta ja myös kilpailijamme ovat asentaneet Valu Searchia omille asiakkailleen.

Osa kilpailijoistamme on kuitenkin ymmärrettävästi empinyt asentaa Valun nimeä kantavaa hakuratkaisua, vaikka muuten ovatkin vakuuttuneet sen arvosta omille asiakkailleen.

Siksi olemme päättäneet irrottaa Valu Searchin taustalla olevan tekniikan Findkit-alustaksi ja tarjota Valu Searchin kehittämiseen tähän asti käytetyn 5500 tuntia muiden teknologiatalojen, myös kilpailijoimme, käyttöön. Findkitin avulla teknologiatalot voivat rakentaa asiakkailleen räätälöityjä hakuratkaisuja aloittamatta jokaisella kerralla alusta.

Miten Findkit toimii?

Findkit-alusta koostuu:

 • haun hallintaan tarkoitetusta komentorivityökalusta
 • tiedon keräävästä hakurobotista
 • ylläpidetystä hakuindeksistä
 • älykkäästä hakualgoritmista
 • valmiista käyttöliittymäkomponenteista

Ratkaisun pohjana on toteuttamamme innovatiivinen hakurobotti, joka pystyy keräämään pienellä konfigurointityöllä tietoa hyvin erityyppisiltä ja eri järjestelmillä (WordPress, Drupal, Liferay, Sharepoint, Gatsby yms. JAMStack -sivustot) toteutetuilta sivustoilta ja kokoamaan tiedon yhtenäiseen muotoon, johon voidaan kohdistaa hakuja.

Hakurobotin ohjaaminen tapahtuu kehittäjäystävällisesti komentoriviltä ja kaikki työkalut ovat kehittäjien kehittäjille suunnittelemia. Komentorivityökalun avulla voidaan määrittää haun kohdesivustot, käynnistää tietojen keräys ja tutkia kerättyjä hakutuloksia.

Findkitiin kuuluu ylläpidetty hakutietokanta, joka mahdollistaa huippunopeat haut laajoistakin hakurobotin keräämistä tekstimassoista. Hakutietokantaan liittyy tiiviisti myös älykäs hakualgoritmi, jonka toimintaa kumppanit voivat optimoida eri parametreilla. Tietyn hakutulosryhmän painoarvoa voidaan nostaa tai laskea.

Optimointi on vapaaehtoista, koska algoritmin perusasetukset on säädetty kymmenistä asiakasprojekteista saadun palautteen pohjalta. Hakualgoritmi tukee suoraan yleisimpien kielien taivutusmuotoja.

Tärkeä osa Findkit-alustaa ovat valmiit käyttöliittymäkomponentit, joiden avulla kumppanit voivat rakentaa yksilöllisiä hakukäyttöliittymiä asiakkailleen nopeasti.

Findkit on myös integroitavissa helposti eri järjestelmiin, kuten Google Analyticsiin, Piwik Pro:hon tai Matomo Analyticsin. Analytiikan avulla sivuston käyttäjien toiminnasta saadaan tarkempaa tietoa, jota voidaan käyttää tarjoaman, sivuston, myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen.

Findkit on myös helposti laajennettavissa. Hakuindeksin muotoa ei ole sidottu tiettyyn malliin vaan siihen voidaan lisätä kenttiä ns. custom fields -toiminnolla.

Miten Findkitillä rakennettu haku brändätään ja hinnoitellaan?

Kumppani voi brändätä ja hinnoitella Findkitillä rakennetun haun vapaasti omille asiakkailleen. Valu on päätynyt tarjoamaan Findkitillä rakennettua Valu Searchia pakettihinnoittelulla. Hinnoittelu toteutetaan siten, että kumppanille jää merkittävä osuus kuukausituloista. Findkitillä rakennetussa haussa ei tarvitse mainita alustateknologiaa tai Valua.

Miten kumppani hyötyy Findkitistä?

Findkitin ehdottomia etuja on, että se on kehittäjien suunnittelema työkalupakki kehittäjille. Valmiiden React-käyttöliittymäkomponenttien avulla on mahdollista rakentaa saavutettava enterprise-tason hakuratkaisu minuuteissa, mutta toisaalta haun räätälöintiä ei ole rajoitettu. Kumppanin ei myöskään tarvitse ylläpitää palvelimia hakuindeksin käyttööön.

Findkitin avulla kehittäjäkumppani voi siis rakentaa vaivattomasti laadukkaan hakuratkaisun ja veloittaa sekä asentamisesta että kuukausittaisesta käytöstä oman hinnastonsa mukaisesti.

Miten loppukäyttäjät ja sivustojen omistajat hyötyvät Findkitistä?

Loppukäyttäjät saavat hakuratkaisun, jonka älykäs hakualgoritmi tarjoaa oikean hakutulosryhmän ja oikean hakutuloksen ensimmäisenä ilman monimutkaisia ja useiden klikkauksien takana olevia tarkennettuja hakuja. Kaiken keskiössä on vapaasanahaku, jonka parametreja tarkentamalla tulokset tarkentuvat.

Sivuston omistajille toimiva haku tarjoaa monenlaisia hyötyjä:

 • Haku täyttää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset
 • Haun piiriin voidaan yhdistää tuloksia useammalta asiakkaan eri sivustolta
 • Loppukäyttäjä ei poistu asiakkaan sivustolta, kun tieto löytyy
 • Ennakoiva haku parantaa konversioprosentteja
 • Hyvä haku edistää asiakasuskollisuutta ja saa käyttäjät palaamaan
 • Sivustohakua voi käyttää myös ylläpitäjien työkaluna muokattavaa sisältöä etsittäessä
 • Organisaatio hyötyy itsepalvelukanavasta ja rahaa säästyy asiakastuelta

Milloin Findkit on saatavilla?

Findkitin beta-versio on tarkoitus julkaista syksyn 2022 aikana ja etsimme 10 kehittäjää mukaan beta-testaukseen. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan alustan testaukseen ja antamaan palautetta, liity Findkitin beta-testaus ohjelmaamme täällä.

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This