WordPress on kiistatta viime vuosina noussut myös isojen sivustojen julkaisualustaksi. Sivustojen koon kasvaessa myös toimivien integraatioiden merkitys on korostunut, koska harvassa organisaatiossa käyttäjät haluavat lisää järjestelmiä, joihin kirjaudutaan omalla käyttäjätunnus-salasana -yhdistelmällä, tai yrityksen taloushallinto verkkokauppajärjestelmää, joka ei integroidu millään tavoin sen prosesseihin. Myös saman sisällön syöttö useaan eri järjestelmään halutaan usein välttää, mikä onkin usein ainoa vaihtoehto, kun puhutaan esimerkiksi suuren yrityksen tai muun organisaation yhteystiedoista, joissa määrät ja vaihtuvuus ovat suuria.

Tyypillisimpiä integraatioita ovatkin juuri kirjautumiseen, useassa paikassa tarvittavien sisältöjen, kuten yhteystietojen, hallintaan tai verkkokauppojen kirjanpitoon/varastonhallintaan liittyvät integraatiot. Näiden lisäksi laajoihin WordPress-toteutuksiin liittyy usein kertaluontoisia  sisältömigraatioita, kun siirrytään toisesta julkaisualustasta WordPressiin.

Esimerkkejä WordPressiin rakennettavista integraatioista

Kirjautumisintegraatiot

Toisin kuin usein luullaan, WordPress voidaan suhteellisen helposti integroida mihin tahansa keskitettyyn käyttäjähallintaan, kuten Active Directoryyn tai REST-pohjaisiin käyttäjähallintarajapintoihin, kuten Stormpathiin tai jopa täysin räätälöityyn toteutuksiin. Valun toteutuksista esimerkiksi Finnpilotin sosiaalisessa intranetissä on käytössä AD FS-pohjainen kertakirjautumisratkaisu ja Riistakeskuksen koulutusportaalissa on puolestaan rakennettu kertakirjautuminen täysin räätälöityä JSON REST -rajapintaa vasten.

Mikä parasta, WordPress tukee tarvittaessa useaa yhtäaikaista kertakirjautumisratkaisua.

Mikä parasta, WordPress tukee tarvittaessa useaa yhtäaikaista kertakirjautumisratkaisua.

Yhteystietointegaatiot ja muut jatkuvat sisältöintegraatiot

Keskitetyllä yhteystietojen hallinnalla säästetään merkittävästi aikaa ja saadaan yhteystiedot pysymään ajan tasalla. Esimerkiksi Kalajoen kaupungin sivustolla yhteystietojen keskitetty hallinta on viety todella pitkälle: keskitetyn käyttäjähallinnan tiedoista muodostuu sekä kaupungin sisäinen puhelinluettelo että verkkosivuston julkinen yhteystietohakemisto. Yhteystietohakemiston lisäksi kaupungin palveluihin liitetyt yhteystietokortit päivittyvät myös automaattisesti, mikäli keskitetyssä käyttäjähallinnassa henkilön yhteystietohin tulee muutoksia.

Samanlainen yhteystietoratkaisu on Valun toteutuksista Luonnonvarakeskuksen verkkosivustolla, jossa on muutoinkin hyödynnetty kattavasti erilaisia jatkuvia sisältöintegraatioita. Asiantuntioiden yhteystietojen lisäksi Luonnonvarakeskuksen taustajärjestelmästä luetaan verkkosivustolle mm. julkaisu- ja projektitietoja ja niihin liittyviä asiasanoituksia.

Sisältömigraatiot

Suurten sivustouudistusten yhteydessä myös mahdollisimman kattava automaattinen sisältömigraatio tuo kustannussäästöjä ja nopeuttaa uudistuksen läpivientiä. Sisältöjen automaattiseen tuontiin voi liittyä myös sisällön muotoilua, kuten uuden järjestelmän kannalta ylimääräisen html-merkkauksen poistoa. WordPressin kannalta myöskään lähdejärjestelmällä ei ole siirron kannalta merkitystä, vaan tarvittava data voidaan kerätä esimerkiksi räätälöidyn “hakukoneen” avulla, joka kerää siirrettävän tiedon esimerkiksi helposti siirrettävään XML- tai CSV-muotoon, vaikka pääsyä aikaisempaan järjestelmään tai sen tietokantaan ei olisikaan. Myös kuvat ja muut liitetiedostot on usein mahdollista siirtää suoraan WordPressin mediakirjastoon ja säilyttää niiden väliset linkitykset.

Suurten sivustouudistusten yhteydessä myös mahdollisimman kattava automaattinen sisältömigraatio tuo kustannussäästöjä ja nopeuttaa uudistuksen läpivientiä.

Kaikissa järjestelmähankinnoissa kannattaa huomioida uuden ohjelmiston integroitavuus olemassa oleviin järjestelmiin, koska huonosti integroituva järjestelmä jää helposti erilliseksi ja joutuu nopeasti käyttäjien hylkäämäksi. WordPressin kohdalla ollaan järjestelmän hankkijan kannalta ideaalitilanteessa, koska WordPress tarjoaa avoimen lähdekoodin lisäksi loistavat sisäiset rajapinnat integraatioiden rakentamiseen. Unohtamatta tietysti ulkoisia integraatiorajapintoja, jotka ovat WordPressissä JSON REST API:n myötä todella hyvällä tasolla.

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This