Mary Meeker toimittaa vuosittain Internet-trendit -katsauksen. Tässä tiivistetysti havaintoja ja ajatuksia niille, jotka eivät tätä 355-sivuista teosta ehdi lukemaan.

Suurin osa internet-käytöstä tapahtuu mobiililaitteilla

Maailma käyttää internetiä mobiililaitteilla, mutta puheentunnistus tulee vähentämään tarvetta käyttää fyysisiä laitteita.

Lähes puolet maapallon väestöstä, 3,4 miljardia ihmistä käyttää internetiä. Käyttö kasvaa, mutta kasvu on hidastunut. Suurimmalla osalla on käytössään älypuhelin. Maailmanlaajuisesti internetiä käytetään siis eniten mobiililaitteilla. Mobiilikäyttö ohitti työpöytäkäytön jo vuonna 2014 ja ero kasvaa koko ajan suuremmaksi. Mainosmarkkinoilla mobiilimainonta tarjoaa suurimman potentiaalin: mobiilissa eurolla tavoittaa enemmän ihmisiä kuin muissa kanavissa.

Niin verkkopalvelujen kuin ohjelmistojenkin suunnittelussa muutos tulisi huomioida siten, että käyttöliittymäsuunnittelijoiden ja sisällöntuottajien tulisi luopua suurista näytöistään ja tarkastella asioita ensisijasesti käyttäjän näkökulmasta, älypuhelimen näytöltä.

Puhe tulee korvaamaan tekstinsyötön ja kehittyessään muuttaa fyysisten laitteiden roolia. Kaikki kolme johtavaa toimijaa, Apple, Google ja Amazon ovat esitelleet omat laitteensa. Myös mobiilaitteiden puheentunnistus ja sen mahdollistamat uudet käyttötavat kehittyvät huimaa vauhtia.

Digimarkkinointi rakentuu yhä enemmän käyttäjien tuottamien sisältöjen ympärille

Digimarkkinoinnin suurin potentiaali piilee mobiilissa ja käyttäjien luomien sisältöjen hyödyntämisessä. Käyttäjien luoma sisältö toimii jopa 7x paremmin kuin yritysten oma sisältö, sillä mainostajat pystyvät hyödyntämään käyttäjien omaa sisältöä entistä paremmin. Esimerkiksi keinoälyn, kuvantunnistuksen ja lisätyn todellisuuden avulla käyttäjien tuottamaan sisältöön tai sen ympärille liitetään mainoksia sen perusteella mitä kuvissa esiintyy tai mistä käyttäjät keskustelevat.

Digimarkkinoinnin suurin potentiaali piilee mobiilissa ja käyttäjien luomien sisältöjen hyödyntämisessä.

Tuotesijoittelumainonta on tunnetusti tehokasta ja kovassa kasvussa. Käyttäjät vähitellen tottuvat siihen, että heille ehdotetaan älykkäillä tavoilla tuotteita, joista he ovat kiinnostuneet ja ovat valmiimpia ostamaan niitä. Mainoksiin yhdistyy mahdollisuus ostamiseen suoraan mainoksesta, ilman, että täytyy siirtyä muualle. Älykästä, helppoa ja nopeaa.

Yhä useampi kuitenkin blokkaa mainokset kokonaan. Mobiilissa tämä on vaikeampaa, mutta trendin yleistyminen saattaa vaikuttaa perinteisiin mainosbanneripaikkoihin. Some-palvelut kuten Facebook, Twitter ja LinkedIn pystyvät todennäköisesti paremmin vastavuoroisesti estämään mainosten eston, koska niissä mainonta rakentuu käyttäjien tuottaman sisällön ympärille. Johtavat internetin markkinointialustat ja kanavat tarjoavatkin koko ajan uusia ja tarkempia tapoja kohdistaa mainoksia. Internetin kanavista suurimmat markkinoinnin kasvuluvut takoo pöytään Facebook.

Some muuttaa yritysten asiakaspalvelua

Sosiaalinen media on luonut uudenlaisen asiakaspalvelukulttuurin – se pakottaa kohti vastuullisempaa, läpinäkyvämpää ja nopeampaa asiakaspalvelua.

Yhä useampi asiakas (82%) hylkää yrityksen saamansa huonon kokemuksen jälkeen. Some tarjoaa mahdollisuuden korjata ongelmat nopeasti ja tehokkaasti, mutta läpinäkyvyyden takia pakottaa yritykset toimimaan nopeammin ja avoimemmin.

Asiakkaat haluavat myös parempia online-tukikanavia ja nopeita vastauksia tukipyyntöihin. Chatin käyttö kasvaa erittäin nopeasti. He ovat myös kiinnostuneita ymmärtämään ja selvittämään kuinka jokin asia toimii.

Verkkokauppa kasvaa ja muuttuu yhä älykkäämmäksi

Verkkokaupan kasvu jatkuu noin 15 prosentin vuosivauhdilla ja kivijalkakauppojen kustannuksella. Pärjäämiseen tarvitaan uudenlaista älykkyyttä ja kaikkia osa-alueita yhdisteleviä strategioita, joissa online ja offline tukevat toisiaan.

Kivijalkakauppoja kaatuu enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Samalla kuitenkin aikaisemmin pelkästään verkkokauppoina toimivat kaupat hakevat parempaa näkyvyyttä ja läsnäoloa avaamalla uusia kivijalkakauppoja. Kivijalka ei ole kuolemassa, mutta keskinkertaisuudelle ei ole enää tilaa – ei myöskään kovin pitkään verkkokaupankaan puolella.

Kivijalka ei ole kuolemassa, mutta keskinkertaisuudelle ei ole enää tilaa

Meekerin raportti nostaa esille esimerkkejä toimivista strategioista. Chewy.com on yksi näistä. Sillä on selkeä kohderyhmä (lemmikkien omistajat), joita he ovat saaneet osallistettua mukaan vahvaan yhteisöön. Chewy tarjoaa näkyvää ja aktiivista asiakaspalvelua kuten “watch and learn” -videot, 24/7 -puhelintuki ja chat-palvelu. Yritys onkin yli tuplannut liikevaihtonsa vuodessa (yli 400M$ -> 900M$).

Verkkokaupat muuttuvat myös yhä personoidummiksi tarjoten käyttäjille älykkäiden algoritmien avulla heille sopivia tuotteita. Menestys rakentuu asiakasuhteille, joissa asiakas saadaan palaamaan ja ostamaan lisää. Tämä on asia, jonka eteen moni verkkokauppa joutuu tekemään paljon töitä – erityisesti verkkokaupat, joissa asiakas ostaa suhteellisen nopeasti kuluvia hyödykkeitä kuten ruokaa, piilolinssejä ja kosmetiikkaa. Yksinkertainen, mutta tehokas tapa on näyttää käyttäjälle hänen aikaisemmin ostamansa tuotteet ja “buy again” -painike.

Verkkokaupan kasvu ja teknologia synnyttää uusia ilmiöitä

Verkkokaupan kasvu näkyy erikoisilla tavoilla. Esimerkiksi pakkausten avaamisesta on tullut viihdettä itsessään. TOP5 YouTube -kanavilla on tilaajia jo yli 33 miljoonaa! Monissa paikoin myös pakkausten vaatima logistiikan ja tilan tarve on tullut yllätyksenä.

Uusia hittituottetta voidaan kehittää tekoälyn avulla kun yhdistetään verkkokaupasta saatava käyttäjädata koneoppimiseen. Teknologian avulla myös kivijalkakauppohin saadaan lisää älykkyyttä. Lisätyn todellisuuden, eli Augmented Realityn, avulla asiakasta voidaan auttaa löytämään hänelle sopiva tuote, tarjota hyödyllistä lisätietoa tai mahdollisuus sovittaa tuotetta ja tilata esim. hyllystä puuttuva malli verkkokaupasta.

Yritykset siirtyvät käyttämään tilausmaksullisia pilviohjelmistoja

Pilviratkaisujen hyödyntäminen kasvaa kohti uusia huippulukemia, myös niihin käytetyn rahan osalta. Samalla käyttäjät odottavat yritysohjelmistoilta samaa kuin kuluttaja-applikaatiolta.

Pilvi luo mahdollisuuksia yhä useammalle palvelutarjoajalle, mutta saattaa samalla heikentää tietoturvaa. Muita huolenaiheita ovat muun muassa hallinnan tunteen heikentyminen (laitteet ja ohjelmistot eivät enää ole omassa kellarissa), kustannusten ennakoitavuus kun hinnoittelu perustuu yhä useammin hankintamaksun sijaan käytöstä perittävään tilausmaksuun, sekä toimittajariippuvuus eli “vendor-lock”.

Kun siirrytään kohti mobiililaitteille optimoituja helppokäyttöisiä valmisohjelmistoja, yrityksellä ei ole mahdollisuutta päättää, kuka ohjelmistoa kehittää ja mihin suuntaan. Toisaalta tällöin myös päästään eroon avoimen lähdekoodin pirstaloituneisuudesta. Sovelluksia myös ostetaan ja otetaan käyttöön yhä enemmän alhaalta ylös, käyttäjiltä johdolle, kuin perinteisen ylhäältä alaspäin päätetyn tavan mukaisesti.

Käyttäjät haluavat parempia mobiilisovelluksia myös työkäyttöön

Käyttäjät haluavat työssään käytettäviltä yritysohjelmistoilta yhä enemmän samanlaista käyttäjäkokemusta kuin mihin he ovat tottuneet vapaa-ajalla, kuluttajasovelluksissa. Rajat hämärtyvät, koska samoja työvälineitä käytetään yhä enemmän sekä töissä että vapaalla.

Nyt työasemakäyttöön optimoidut pilvessä toimivat SaaS-palvelut muuttuvat jatkossa yhä yksinkertaisemmiksi ja älykkäämmiksi mobiilisovelluksiksi. Ne personoituvat käyttäjän tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Pilveä käytetään datan tallennukseen, mutta sen käsittely tapahtuu pilven sijaan mobiililaitteella. Käytöstä tulee nopeampaa. Sovellukset tulevat myös hyödyntämään yhä enemmän keinoälyn mahdollisuuksia (AI) ja koneoppimista (ML).

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This