Verkkoviestinnän kehittäminen ja verkkopalveluiden uudistaminen koskettaa lähes jokaista suomalaista. Todennäköisesti käytämme jokainen asuinkuntamme julkisia verkkopalveluita jossain muodossa. Siksi verkkopalveluiden laatu on oleellinen osa käyttökokemusta.

Suomessa on vuonna 2016 313 kuntaa, joista 107 on kaupunkeja. Kuntien verkkopalvelut on kuitenkin vain jäävuoren huippu arvioitaessa erilaisten julkisten verkkopalveluiden määrää. Tässä artikkelissa avaan muutamia näkökulmia laadukkaiden verkkopalveluiden kehittämiseen.

Kilpailuta ja valitse viisaasti

Kilpailutus ja erityisesti oikean yhteistyökumppanin valinta on merkittävässä roolissa laadun näkökulmasta. Laadukkaasti suunniteltu ja toteutettu verkkopalvelu on niin tilaajan kuin toimittajankin etu – puhumattakaan loppukäyttäjästä.

Vielä toistaiseksi kilpailutusta ja yhteistyökumppanin valintaa säätelee kesällä 2007 voimaan tullut laki julkisista hankinnoista. Uusien EU-direktiivien myötä hankintalakia ollaan kuitenkin parhaillaan uudistamassa ja yhtenä uudistustavoitteena on antaa julkisille toimijoille nykyistä paremmat mahdollisuudet kiinnittää huomiota hankinnan laatuun yhteistyökumppania valittaessa.

Uudistustavoitteena on antaa julkisille toimijoille nykyistä paremmat mahdollisuudet kiinnittää huomiota hankinnan laatuun yhteistyökumppania valittaessa.

Hyvällä yhteistyökumppanilla on oikeanlainen osaaminen hoitaa kaikki oleelliset verkkoviestinnän osa-alueet sekä riittävästi näyttöä onnistuneista projekteista. Yleensä tämä näkyy jo tarjousvaiheessa referenssien yhteydessä olevien asiakasyhteyshenkilöiden luettelona, joilta on mahdollista kysyä kokemuksia toteutuksesta.

Hyödynnä valmiit suositukset

Yksi varteenotettava keino panostaa laatuun on hyödyntää verkkopalvelun uudistamisessa julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan – JUHTA:n – suosituksia. Suositusten tarkoituksena on levittää hyviä käytäntöjä, edistää yhteentoimivuutta ja parantaa sähköisen hallinnon ja asioinnin kehittämisen edellytyksiä.

Olet sitten verkkoviestinnästä vastaava, mukana verkkoviestintää kehittämässä, sisällöntuottaja tai muuten julkishallinnon viestinnän kanssa tekemisissä, kannattaa suosituksiin tutustua ajan kanssa. Jos aikasi on kortilla, lue JHS 190 -suosituksen (Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen) pääkohdat alta.

Käyttäjälähtöisyys verkkopalvelun suunnittelussa

Käyttäjälähtöisyys näkyy suunnittelussa todellisten käyttäjätarpeiden täyttämisenä. Tästä syystä JHS 190 -suosituksessa kehotetaan ottamaan loppukäyttäjiä mukaan palvelun suunnitteluun. Jos resurssit ovat tiukalla, kannattaa toteuttaa ainakin yksi käyttäjäpalautekierros hyvissä ajoin ennen palvelun käyttöönottoa.

Tätä ennen on kuitenkin hyvä pohtia verkkopalvelun pääkohderyhmät, toissijaiset kohderyhmät sekä huomioon otettavat erityisryhmät. Lisätietoa kohderyhmistä saat käyttäjätutkimuksista, tilastoista sekä esimerkiksi ottamalla yhteyttä erityisryhmää edustavaan järjestöön. Itse pohdittuja käyttäjäryhmiä kannattaa rikastuttaa tämänkaltaisella tiedolla.

Kohderyhmien määrittäminen antaa suunnan suunniteltaessa palvelua mahdollisimman helppokäyttöiseksi erilaisilla päätelaitteilla.

Hyödynnä suunnittelussa myös nykyisen sivuston kävijätieto. Jos olet kehittämässä tai uudistamassa verkkopalvelua ja sivustolla ei vielä rullaa esimerkiksi Googlen analytiikka, kannattaa palvelu ottaa käyttöön mahdollisimman pian!

Huomioi nämä asiat yhteistyökumppanin valinnassa

Yhteistyökumppanin valinta ei ole rakettitiedettä, mutta hyvän kumppanin löytämiseksi kannattaa tehdä hyvä esityö. Verkkoviestinnän kehittämiselle tulee asettaa selkeät, mitattavat tavoitteet. Mitä verkkoviestinnän uudistamisella haetaan?

Kun tavoite on asetettu, kannattaa rehellisesti punnita oma osaaminen esimerkiksi tarjouspyynnön ja vaatimusmäärittelyn laadinnassa. Satsaaminen ulkopuoliseen asiantuntijaan on usein viisautta ja maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Kun tarjouskilpailu on hyvällä mallilla, kannattaa tutustua huolellisesti kumppanikandidaatteihin. Tarjoukseen sisällytetty lista referensseistä yhteyshenkilöineen, projektiryhmästä osaajaprofiileineen ja toteutusehdotus ratkaisukuvauksineen on oivallinen aloituspiste. Referensseissä mainitut yhteyshenkilöt kannattaa soittaa läpi. Uskon, että kuulet suhteellisen kaunistelemattoman palautteen toimittajan luotettavuudesta ja ammattitaidosta tällä tavoin.

Referensseissä mainitut yhteyshenkilöt kannattaa soittaa läpi. Uskon että kuulet suhteellisen kaunistelemattoman palautteen toimittajan luotettavuudesta ja ammattitaidosta tällä tavoin.

Kiinnitä huomiota myös verkkopalvelun uudistuksen jälkeiseen aikaan. Minkälaiset tukipalvelut vasteaikoineen toimittaja tarjoaa ja millä edellytyksillä jatkokehitys huomioidaan verkkopalvelun elinkaaressa?

Jos toimittaja edelleen vaikuttaa sopivalta, kannattaa tutustua toimittajan omaan verkkopalveluun ja rohkeasti ottaa yhteys yrityksen myyntihenkilöstöön tai asiantuntijoihin. Loput mieltä askarruttavat asiat avautuvat keskustelemalla ja kysymällä.

Tiivistetysti: Verkkopalvelun kehittämisen perusperiaatteet

Alla on esitetty JHS 190 -suosituksen alkupuolella olevan verkkopalvelun kehittämisen perusperiaatteet -osion oleellisimmat asiat. JHS 190 -suositus on luettavissa kokonaisuutena täältä.

 

 

JHS190 - kehittämisen perusteet
JHS 190 – verkkopalvelun kehittämisen perusteet

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This