Ihmiset, jotka tuntevat Valun, osaavat yleensä sanoa yrityksestämme ainakin kaksi asiaa: WordPress ja Jyväskylä. Asiakasnäkökulmasta Valu on ollut paikkariippumaton jo pitkän aikaa. Pääosa asiakkaistamme sijaitsee muualla kuin Jyväskylässä ja olemme pyrkineet siihen, että toimistomme sijainti ei näy asiakkaalle, vaan normaalioloissa me menemme tarvittaessa sinne, missä asiakkaamme ovat.

Työnantajana Valun identiteetti on aikaisemmin painottunut vahvasti perinteiseen toimistotyöskentelyyn ja siihen on ollut useampi hyvä syy, jotka osittain pätevät edelleen. Laadukkaan tukipalvelun tarjoaminen on huomattavasti helpompaa, kun koko tukitiimi ratkoo ongelmia samassa tilassa ja vieläpä samaan aikaan kuin asiakkaamme työskentelevät. Lisäksi uusien henkilöiden perehdytys on kasvokkain monin verroin tehokkaampaa kuin etänä. Myös tietyt tietoturvaan liittyvät vaatimukset ovat huomattavasti helpompia täyttää toimistotyöskentelyssä paikkariippumattomaan työhön verrattuna.

Asiakasnäkökulmasta Valu on ollut paikkariippumaton jo pitkän aikaa.

Jos pitää nimetä kaksi yksittäistä osa-aluetta, joita korona on erityisesti haastanut yrityksessämme, ne ovat tukipalvelu ja perehdytys. Tukipalvelun tarve on jopa kasvanut, koska myös asiakkaamme työskentelevät etänä omissa pisteissään ja hiljaista tietoa ei päästä jakamaan. Samaan aikaan Valun toimistolla jaettavan hiljaisen tiedon levittämiseen on pitänyt löytää uusia tapoja ja tämä työ jatkuu edelleen. 

Rekrytoinneille ja perehdytykselle puolestaan on kasvavassa yrityksessä jatkuva tarve, työskenneltiin sitten etänä tai toimistolla, mutta sen käytännön toteutus vaatii aikaisempaa huolellisempaa suunnittelua ja uusia ideoita. Miten esimerkiksi siirtää etänä yrityskulttuuria?

Paikkariippumattomuus vaatii panostusta tietoturvaan

Vaikka paikkasidonnaisuuteen on ollut järkevät perustelut, toisaalta realismia on myös se, että kaikki Suomen parhaat WP-osaajat eivät työskentele Jyväskylässä (vaikkakin useimmat työskentelevät). Tästä syystä aloitimme jo ennen korona-aikaa kumppanuusverkostomme aktiivisen kasvattamisen ja tarjosimme aidosti paikkariippumattomia kehittäjäpositioita. 

Erityisen helppo muutos tämä ei ole ollut, koska tietoturvaan erityisellä huolellisuudella suhtautuvassa yrityksessä tämä on vaatinut muutoksia arkipäivän toimintatapoihin ja kehityskäytäntöihin. Olemme joutuneet pohtimaan, miten mahdollistetaan mahdollisimman joustava toiminta kumppaneille ja etätyötä tekeville vaarantamatta asiakkaidemme tietosuojaa ja tietoturvaa.

Tietoturvaan erityisellä huolellisuudella suhtautuvassa yrityksessä paikkariippumattomuus on vaatinut muutoksia arkipäivän toimintatapoihin ja kehityskäytäntöihin.

Käytännön tasolla tämä on tarkoittanut esimerkiksi kumppaneille tarkoitetun VPN-palvelun avaamista, jotta kumppanit pääsevät tarpeelliselta osin käsiksi Valun sisäiseen dokumentaatioon, versionhallintaan ja viemään koodia ylläpitoyhteyksiltään Valun sisäverkkoon rajatuille palvelimille. 

Pieni yksittäinen muutos, jonka merkitys on ollut todella iso: kumppanilla ei tarvitse olla käytössään kiinteää ip-osoitetta palomuuriavauksia varten ja ratkaisu skaalautuu useamman kumppanin käyttöön. Myös dokumentaation määrää ja laatua on pitänyt parantaa, jotta liikkuvaan junaan hyppääminen olisi mahdollisimman vaivatonta.

Onnistuneet kokemukset ulkomailla työskentelystä sekä kumppanuusmallista

Koronan ansioksi on kuitenkin laskettava se, että tämä aloitettu muutos kohti paikkariippumattomuutta on jalkautunut koko organisaation toimintatavaksi ja rekrytointeja on voitu sen ansiosta tehdä jopa maan rajojen ulkopuolelta, kuten tammikuussa 2021 aloittaneen Matin tarina osoittaa.

Osa henkilöstöstä varmasti palaa toimistotyöskentelyyn, kun se on mahdollista, mutta rekrytoinnin ja perehdytyksen osalta mallit tulevien osaajien palkkaamiseen paikasta riippumatta ovat ehtineet muodostua.

Toinen korona-ajan positiivinen kokemus on ollut kumppanuusmallin onnistunut sisäänajo, josta Luuptek Oy:n Timo Leppänen kertoo lisää omassa tarinassaan. Yhdessä sovittujen viestintä- ja kehityskäytäntöjen avulla Valun huipputiimiin on mahdollista osallistua myös osa-aikaisesti ja säilyttää samalla freelancerin vapaus. Kumppanuusmalli mahdollistaa molemminpuolisen oppimisen ja haastaa arvioimaan omia toimintatapoja: teemmekö näin, koska näin on aina tehty vai onko toimintamallille joku syy.

Mikäli olet kiinnostunut työskentelemään Valulla etänä tai toimimaan osana Valun kumppanuusverkostoa, ota yhteyttä Taina Hämäläiseen, taina.hamalainen@valu.fi / 044 2840680.

 

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This