Sujuva käyttökokemus ja tiedon saavutettavuus ovat verkkosivustojen isoja moderneja arvoja. Kävijät odottavat löytävänsä hakemansa tiedon entistä nopeammin ja fiksummin. Search Engine Journalin artikkelissa raportoidaan amerikkalaistutkimuksesta, jossa peräti 40% tutkimuskohderyhmästä piti sivustohakua sivuston tärkeimpänä yksittäisenä ominaisuutena. Mutta miksi se on niin tärkeä, että yrityksenä lähdimme satsaamaan tuhansia tuotekehitystunteja tehokkaan sivustohaun kehittämiseen?

 

Käyttäjä ei poistu sivustoltasi, kun tieto löytyy

Jos sivustollasi on laajoja sisältömääriä, hyvin toimivan sivustohaun avulla käyttäjät löytävät etsimänsä riittävän nopeasti. Ainoastaan navigointipolulla klikkailemalla käyttäjien on usein liian hidasta ja vaikeaa löytää etsimäänsä sisältöä. Hakutoiminto on myös keino paeta, kun he ovat jumissa navigoinnissa. Jos haku on tässä tilanteessa huono, on lähes varmaa, että sivustolla vierailu on ohi – sujuvaan käyttökokemukseen tottuneiden keskuudessa pahimmillaan pysyvästi. Älykkäällä ja nopealla sivustohaulla varmistat, että käyttäjät saavuttavat hakemansa tiedon eivätkä poistu sivustoltasi turhautuneena.

Käyttäjät ovat tottuneet hakuun

Google ja muut hakukoneet ovat muuttaneet tapaa hakea ja omaksua tietoa nopeasti. Sivustohaku on oman sivustosi “google”, jolta käyttäjät ovat tottuneet odottamaan tuloksia. Siksi hakutoiminnon rooli ja laatu ei ole yhdentekevä asia. Jos sivustosi on riittävän hyvin hakukoneoptimoitu, käyttäjät kyllä päätyvät sivustosi sisältöihin Googlen haun kautta, mutta kun he haluavat tarkentaa ja syventää tietojaan, oman sivustosi haku nousee ratkaisevaan rooliin. Käyttäjät eivät lähtökohtaisesti oleta saavansa räikeästi huonompaa käyttökokemusta oman sivustosi hausta kuin vaikkapa Googlesta. Tehokkaalla sivustosi sisäisellä hakutoiminnolla varmistat, ettei käyttäjä palaa Googleen etsimään sivustoltasi hakemaansa tietoa, koska silloin hän törmää väistämättä kilpailijoidesi hakutuloksiin.

Kun käyttäjät haluavat tarkentaa ja syventää tietojaan, oman sivustosi haku nousee ratkaisevaan rooliin.

Sivustohaun analytiikka tuo näkökulmia konversio-optimointiin

Kun hakutoiminto integroidaan Google Analyticsiin, nähdään käyttäjien sivustoltasi hakemat sisällöt ja termit. Näitä tietoja voit käyttää sivustosi sisällön, hierarkian tai ulkoasun muokkaamiseen ja optimoimiseen. Esimerkiksi, jos vaikkapa kuntasivustollasi huomaat, että ihmiset hakevat ahkerasti “retkeilypaikat”-termillä sisältöjä, silloin voi olla fiksua nostaa pikalinkit kunnan luontopolkujen tietoihin suoraan etusivulle. Samalla voit myös huomata, mitkä ovat käyttäjien käyttämät todelliset ja relevantit hakutermit versus viralliset ja kapulakieliset termit – tai itse relevanteiksi olettamasi termit. Hakevatko ihmiset eniten “lähiliikuntaa”, “ulkoilua” vai “retkeilyä”? 

Sivustohaun tarjoama analytiikkadata korostuu entisestään verkkokauppojen kohdalla suoraan eurojen näkökulmasta. Oikeat termit sisällöissä ovat todella arvokkaita konversion kannalta: tarjoamasi tuotteen tai palvelun nimi voi olla verkkokaupassasi erilainen kuin mitä ostaja on tottunut käyttämään vaikka tarkoittaakin samaa asiaa. Nolla hakutulosta tässä yhteydessä on katastrofi, jonka voi välttää haun analytiikkaa tutkimalla ja säätämällä sisältöjä sivustolla sen pohjalta. Hakudatan avulla voit myös kehittää verkkokauppasi valikoimaa kysytympään suuntaan, kun tiedät mitä ihmiset eivät kaupastasi löytäneet.

Nolla hakutulosta tässä yhteydessä on katastrofi, jonka voi välttää haun analytiikkaa tutkimalla ja säätämällä sisältöjä sivustolla sen pohjalta.

Ennakoivalla haulla on parempi konversio

Myös ennakoivuus on haussa tärkeä, erityisesti verkkokaupoissa. Kun ennakoivuus on hyvin toteutettu, käyttäjä säästää aikaa, varsinkin jos hän ei muista hakutermiänsä tarkasti vaan vain osan siitä. Verkkokaupoissa tyypillinen tilanne voi olla esimerkiksi, että käyttäjä muistaa hakemansa kirjailijan sukunimen tai osan kirjan nimestä. Silloin on tärkeää, että haku huolehtii lopusta – myös tällä vältetään tilanne, jossa asiakas saisi eteensä nolla hakutulosta. Tehokas sivustohaku merkitsee parempaa käytettävyyttä ja konversion kasvua, koska ne, jotka löytävät etsimänsä helposti, tekevät ostoksen todennäköisemmin.

Hakua käyttävät ovat ostopolullaan pitkällä

Sivustohaun käyttäjä konvertoituu todennäköisemmin kuin navigointia käyttävä, koska hänellä on usein jo tavoittelemansa sisältö tai tuote mielessään. Kun tiedonkeruu toisaalla on jo päättynyt, kävijä etsii yleensä tarkempaa sisältöä täydentääkseen tai tyydyttääkseen osto- tai toiminnalliset motivaattorit. Tällöin hakukentän odotetaan tuottavan asiaankuuluvia tuloksia ja silloin on ratkaisevan tärkeää, että käyttäjällä on riittävän suoraviivainen ja nopea reitti hakemaansa tietoon. Joidenkin artikkeleiden mukaan konversio sivustohaun kautta voi olla jopa 50% korkeampi kuin keskimäärin. Tässä mielessä sivustohaku on myös syytä sijoittaa sivustolle riittävän keskeiselle paikalle ja näkyvästi – varsinkin jos se on toimiva. Älä turhaan laita kävijöitäsi etsimään hakuboksiasi.

Sivustohaku on myös syytä sijoittaa sivustolle riittävän keskeiselle paikalle ja näkyvästi – varsinkin jos se on toimiva. Älä turhaan laita kävijöitäsi etsimään hakuboksiasi.

Hyvä sivustohaku edistää asiakasuskollisuutta ja saa käyttäjät palaamaan

Sivustohaku on yksi keskeisimmistä vuorovaikutuskohdista kävijöille, ja se voi:

  1. tukea käyttö-/ostokokemusta
  2. rikkoa käyttö-/ostokokemuksen

Asiakkaat, jotka eivät löydä etsimäänsä tietoa, yleensä hylkäävät sivuston. Kun taas tarjoamalla käyttäjäystävällisen kokemuksen sivustohaun kautta, autat asiakastasi löytämään sisällön tai tuotteen riittävän sujuvasti. Miellyttävä osto- tai asiointikokemus lisää aina myös asiakasuskollisuutta.

Mobiilikäyttäjät rakastavat hakua

Mobiilikäyttäjälle monimutkainen navigointi on painajainen. Sivuston hakutoiminto nousee mobiilin käyttökokemuksen kannalta erityisen tärkeäksi, koska mobiilikäyttäjä hakee tietoa usein akuutissa ja spontaanissa tilanteessa, jossa tiedon tulee löytyä nopeasti. Mitä tehokkaampi ja miellyttävämpi käyttökokemus on, sitä todennäköisemmin mobiilikäyttäjä konvertoituu ja myös palaa myöhemminkin sivustollesi.

Chatit ja botit eivät korvaa tehokasta sivustohakua

Nykyään tiedon löytymistä ja konversiota edistetään usein chatboteilla ja chateillä. Tämän voi nähdä positiivisena ilmiönä, mutta joissakin tilanteissa tehokas sivustohaku voisi ajaa saman asian jopa helpommin. Hyvin toimivan ja älykkään sivustohaun kautta relevantin sisällön äärelle pääsee nopeasti, kun taas boteissa ja chateissa saatat viettää aikaasi runsaastikin lukuisten klikkausten verran kysymyksiin vastauksia miettien. Järkevintä lieneekin tarjota molemmat vaihtoehdot. Hieman yksinkertaistaen, boteilla ja chateillä voit fiksusti aktivoida kävijää ja hyvällä sivustohaulla voit nopeasti palvella aktiivista kävijää, joka jo tietää, mitä on hakemassa.

Kehno sivustohaku on käyttäjän aliarvostamista

Kehnon sivustohaun tarjoaminen laajojen sisältöjen sivustoilla on tiedon etsijän aliarvostamista ja tarpeetonta huonon laatukokemuksen välittämistä eteenpäin. Syy tähän voi olla usein se, ettei sivuston julkaisijalla ole ymmärrystä haun merkityksestä tai kenties hänen oma kokemuksensa siitä, ettei haut muillakaan niin häävejä ole – se voi monesti pitää paikkansa. Kuitenkin, tällainen tilanne tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa oman sivuston käyttö- ja laatukokemus muiden yläpuolelle.

Kehnon sivustohaun tarjoaminen laajojen sisältöjen sivustoilla on tiedon etsijän aliarvostamista ja tarpeetonta huonon laatukokemuksen välittämistä eteenpäin.

Hyödyt on helppo saavuttaa

Kaikki ymmärtävät, että verkkoasioinnin luvatulla aikakaudella sujuvan käyttökokemuksen merkitys on valtava ja sivustohaun rooli siinä on merkittävä. Siksi on vaikea ymmärtää ajoittain vastaantulevaa välinpitämättömyyttä hakutoimintoa kohtaan. Kunnollisen sivustohaun toteuttaminen sivustolle on varsin vaivatonta ja helppoa toteuttaa, joten se ei nouse sujuvamman käyttökokemuksen esteeksi. Sivuston julkaisijan ei tarvitse kasata kehittäjätiimiä tai projektia hyötyjen saavuttamiseksi vaan kyse on koodin hankkimisesta ja sen lisäämisestä sivustolle. Juuri siksi on syytä parantaa verkkosivustosi sisältöjen saavutettavuutta jo tänään.

 

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This