Aluksi täytyy todeta, että toisaalta ymmärrän kaikkia valmisteemalla rakennetun sivuston hankkineita. Vaihtoehto on houkutteleva: marginaalisella budjetilla on saatavilla sivusto, joka tarjoaa ylläpitäjälle monipuoliset muokkausmahdollisuudet ilman koodausosaamista.

Mutta. Valmisteemojen bisneslogiikka perustuu volyymiin. Tämä ohjaa rakentamaan mahdollisimman monikäyttöisiä ratkaisuja, jotka sopivat mahdollisimman monelle asiakkaalle. Tästä lähtökohdasta puolestaan muodostuu monenlaisia haasteita sisällön hyödyntämiseen, suorituskykyyn, tietoturvaan, kehitettävyyteen sekä vakauteen ja ylläpidettävyyteen liittyen.

Ekosysteemilukko vaarana

Monikäyttöisyys tarkoittaa käytännössä, että samaan teemaan pyritään lisäämään mahdollisimman paljon erilaisia sivupohjia ja toimintoja. Sisäisten ominaisuuksien lisäksi valmisteemat sisältävät usein myös pakollisia riippuvuuksia lisäosiin, joilla teeman toiminnallisuuksia on täydennetty.

Suosituimmat valmisteemat ovat enemmänkin kokonaisia ekosysteemejä kuin teemoja. Kun sivuston pohjaksi valitsee tietyn ekosysteemin, siitä on vaikeaa päästä irti ilman täydellistä sivustouudistusta, koska sisältö ja esittämistapa on sotkettu keskenään ”kätevällä” drag-and-drop -editorilla.

Tyypillisesti tietyllä valmisteemalla rakennettua sisältöä ei voida hyödyntää muissa teemoissa tai esimerkiksi REST-rajapinnan kautta mobiilisovelluksissa, koska sisällön seassa on ulkoasun muotoiluun tarkoitettua koodia.

Hidas sivusto karkottaa sekä käyttäjät että hakukoneet

Suuri toiminnallisuuksien ja riippuvuuksien määrä tarkoittaa automaattisesti myös isoa määrää jokaisella sivulatauksella ladattavia css- ja js-tiedostoja, jotka tekevät valmisteemalla rakennetusta sivustosta todella hi-ta-aaa-an.

Kun tähän yhdistetään valmisteemojen tyypillinen käyttötapa eli aliteemoitus, päädytään tilanteeseen, jossa valmiiksi hitaan koodin päälle lisätään vielä lisää koodia. Aliteemoituksella on sinänsä hyvä tarkoitus eli päivitysten mahdollistaminen pääteemalle.

Valmisteema ei ole tarkoitettu kehitettäväksi

Koska valmisteema ei varsinaisesti ole tarkoitettu kehitettäväksi, vaan valmiiksi ratkaisuksi,  niistä puuttuvat tyypillisesti kehittäjätyökalut ja build-prosessi, joka huolehtii resurssien yhdistämisestä, optimoimisesta ja pakkaamisesta.

Huonon suorituskyvyn päälle saadaan siis vielä korkeat kehittämiskustannukset.

Kehitystyökalujen puute ei kuitenkaan ole ainoa ongelmakohta kehittämisen kannalta. Valmisteemaan on usein mahdotonta jälkikäteen päälleliimata esimerkiksi tietoturvaa tai esteettömyyttä, koska näiden tulisi olla huomioituna heti alusta asti.

Tietoturva tulee annettuna

Yksi valmisteemojen tyypillinen ominaisuus on ylläpitoon lisätyt koodieditorit, joiden avulla ei-tekniset käyttäjät voivat kätevästi lisätä omia tyylejään tai analytiikkakoodejaan sivustolle suoraan ylläpidon kautta. Valitettavasti nämä ominaisuudet toimivat kätevästi myös haittakoodin lisäämiseen.

Toinen tietoturvan kannalta ongelmallinen käytäntö on se, että osa valmisteemoista sisällyttää riippuvuuksina vaaditut lisäosat suoraan teeman koodiin kirjastoksi. Tämä tarkoittaa, että kyseiset lisäosat päivittyvät ainoastaan, kun teema päivitetään ja silloin on yleensä liian myöhäistä.

Ylläpitäjää voi olla vaikea löytää

Teeman päivitys puolestaan jää usein tekemättä, koska päivittäminen vaatii jatkuvan lisenssin ja useat kauppapaikat eivät tarjoa automaattipäivitystä, vaan päivitys on käytävä manuaalisesti lataamassa sivustolta, josta kyseinen teema on ostettu.

Itse päivityskin on usein työläs, koska valmisteeman kehitystä ensisijaisesti ohjaava tekijä on valmisteeman myyjän tarpeet, joiden kärkipäässä ei ole yhteensopivuuden varmistaminen kyseisen valmisteeman päälle rakennetuille räätälöinneille.

Päivityksen yhteydessä jokin tietty ominaisuus saattaa poistua tai kehittyä suuntaan, joka ei tue kyseisen ominaisuuden päälle rakennettua asiakaskohtaista räätälöintiä.

Kun nämä haasteet summataan yhteen, lienee ymmärrettävää, että valmisteemalla rakennetulle sivustolle on haastavaa löytää ylläpitäjää, joka sitoutuu ottamaan 100%:n vastuun sivuston toiminnasta.

Räätälöidyllä toteutuksella pidempi elinkaari

Kestävin ratkaisu onkin rakentaa sivusto puhtaalta pöydältä, jolloin suorituskykyyn, kehityksen helppouteen, tietoturvaan ja esteettömyyteen voidaan kiinnittää alusta asti huomiota ja sivustolle voidaan lisätä ainoastaan tarvittavat toiminnot.

WordPressin standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti rakennettu sivusto kestää paremmin aikaa ja on aidosti siirrettävissä myös toimittajalta toiselle.

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This