Heinäkuussa 2016 voimaan tullut “Kapa-laki” on aiheuttanut runsaasti keskustelua kunnissa, erityisesti niissä, joissa verkkosivustouudistus on parhaillaan meneillään tai suunnitteilla lähitulevaisuudessa.

Koska kyseessä on nimenomaan laki eikä suositus, kuntien on ryhdyttävä käytännön toimenpiteisiin melko ripeästi, sillä laki velvoittaa kunnat ilmoittamaan palvelujaan, asiointipisteitään ja palvelukanaviaan koskevat julkiset tiedot Suomi.fi-palvelutietovarantoon (PTV) viimeistään 1.7.2017 mennessä.

Palvelutietovarannon tavoitteena on, että tieto tuotettaisiin jatkossa yhdenmukaisesti, yhden kanavan kautta, osana normaalia palvelutuotantoa, josta sitä voitaisiin hyödyntää monipuolisesti eri verkkopalveluissa avoimen rajapinnan avulla.

Päällekkäinen työ vältettävissä integraatiolla

Tietojen hakuun tarkoitettu avoin OUT-rajapinta avattiin kesäkuussa 2016, mutta käytännön sovelluksia sen päälle ei ole vielä julkaistu. Eri julkaisujärjestelmille, kuten Liferaylle, Drupalille ja WordPressille ollaan kuitenkin käynnistelty tai käynnistelemässä omia integraatiohankkeita, jotka tähtäävät PTV-tietojen automaattiseen tuontiin julkaisujärjestelmässä hyödynnettäväksi tai vaihtoehtoisesti julkaisujärjestelmän sisältöjen automaattiseen päivittämiseen Suomi.fi-sivustolle.

Koska valmiita ratkaisuja tietojen tuontiin PTV:stä julkaisujärjestelmiin, kuten WordPressiin, ei ole vielä tässä vaiheessa saatavilla, ensisijaisena huolena kunnissa on ollut päällekkäinen työ, mikäli palvelukuvauksia joudutaan siirtymäaikana tuottamaan sekä verkkosivustolle että Suomi.fi-palvelutietovarantoon (PTV).

Jotta päällekkäiseen työhön velvoittava siirtymäaika jäisi mahdollisimman lyhyeksi, aloitimme Valulla avoimen rajapinnan esimerkkiaineistojen julkaisun (22.9.2016) jälkeen selvittämään “PTV to WordPress”-integraation toteutusta ja teimme testejä esimerkkiaineistojen pohjalta. Testit osoittivat hyvin nopeasti, että tarjottu avoin rajapinta on monipuolinen ja sen käyttö on kohtuullisen vaivatonta modernin JSON REST -arkkitehtuurin ansiosta.

Rakenteinen tieto ohjaa myös esitystapoja

Kääntöpuolena huomasimme, että PTV:stä saatava rakenteinen tieto ei ainakaan tässä vaiheessa mahdollista yhtä rikasta sisällöntuotantoa kuin perinteinen julkaisujärjestelmä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että PTV-tietojen mukana ei siirry kuvia, videoita tai edistyneempiä muotoiluja, joita julkaisujärjestelmien ylläpitäjät ovat verkkosivustoilla tottuneet käyttämään.

Lisäksi rakenteinen tieto ohjaa tiedon esittämiseen ns. palveluhakemistomuodossa, mikä ei kunnista tulleen palautteen perusteella ole aina ihanteellisin malli, vaan tietoa haluttaisiin jäsentää edelleen vapaasti oman sisältösuunnitelman ja -hierarkian pohjalta.

Ongelman ratkaisemiseksi olemme Valulla ideoineet ns. palvelukorttimallia, joka mahdollistaisi yhtä aikaa sekä monipuolisen sisällöntuotannon että PTV-perustietojen helpon hyödyntämisen WordPressissä.

Palvelukorttimallissa voitaisiin hyödyntää edelleen perinteistä sivuhierarkiaa, jonka ei tarvitsisi olla sidottu suoraan PTV:n tietomalleihin. Tällöin tiettyyn palveluun liitetty PTV-perustieto olisi normaalin WordPress-sivun yksi palvelukortti-tyyppinen “nostoelementti”, jonka ympärille voitaisiin rakentaa yhtä rikas käyttökokemus kuin tähän asti kuntasivustoilla on totuttu. Palvelukuvauksen yhteyteen voitaisiin siis nostaa videoita, kuvia sekä muuta PTV:stä tuotavaa materiaalia, kuten tietoa palvelutuottajista ja palvelukanavista.

valu-palvelukortti

Sivuilla näytettävien palvelukorttien lisäksi PTV-tiedoista voitaisiin lisäksi muodostaa WordPressiin oma palveluhakemistonsa, samaan tapaan kuin Suomi.fi-hakemistossa (Mikkelin perustiedot Suomi.fi:ssä).

Integraatio etenee pilotoinnin kautta

WordPress-integraatio toteutuessaan auttaisi kuntia pääsemään perustietojen osalta palvelutietovarannon perustamisen tavoitteeseen, eli tietoja voitaisiin ylläpitää Suomi.fi:ssä, josta ne saataisiin päivittymään automaattisesti sekä suomi.fi:n palveluhakemistoon että verkkosivuston palvelukorteille. Toisessa vaiheessa integraatio voidaan kääntää toiseen suuntaan eli WordPressissä ylläpidettävät tiedot päivittyvät automaattisesti Suomi.fi:hin tarjolla olevan IN-rajapinnan kautta.

Palvelutietovarannon WordPress-integraatio etenee näillä näkymin loppuvuoden 2016 ja alkuvuoden 2017 aikana yhteistyössä pilotointiin lähtevien kuntien kanssa. Pysy ajan tasalla WordPressin PTV-integraation kehittämisestä ja aikataulusta seuraamalla Valua ja Mikkoa Twitterissä.

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This