Olen parinkymmenen vuoden mainos- ja digitoimistoaikana päässyt miettimään ja määrittelemään erilaisia konsepteja eri käyttötarkoituksiin ja huomannut, että huolellinen tuumailu alkuvaiheessa kannattaa aina, myös verkkosivuston suunnittelussa.

Konseptointi on ongelmanratkaisua

Vaikka kirjallisuus on pullollaan toinen toistaan erikoisempia määritelmiä konseptoinnista, on konseptin päätarkoituksena perimmiltään ongelmanratkaisu. Onpa kyse sitten verkkopalvelun isoista linjoista tai yksittäisen konversion miettimisestä, on aina syytä miettiä, kenen ongelmia sillä ratkaistaan ja miten se tehokkaimmin tehdään. 

Konseptointi tuo kilpailuetua

Verkkopalvelu koetaan monesti tekniseksi ratkaisuksi ja tällöin kohderyhmiä palvelevan sisällön ja käyttökokemuksen työstäminen saattaa jäädä teknisten ominaisuuksien pohtimisen alle. Joskus taas sisältö merkitsee käyttäjän hukuttamista tietotulvaan tai sisältömassaan, eikä kohderyhmälle oleellista ja tarpeellista palvelua pystytä tarjoamaan riittävän suoraviivaisesti. Monesti asiakas tällaisen verkkopalvelun kohdatessaan valitseekin kilpailijan palvelun tai tuotteen. Huolellisella konseptoinnilla voidaankin saada aikaan jopa ratkaisevaa kilpailuetua.

Konseptointi on käyttäjien ymmärtämistä

Konseptisuunnittelu käynnistyy yleensä heti projektin alussa analyysivaiheella. Siinä verkkopalvelun toimittajan konseptointitiimi yhdessä asiakkaan kanssa kartoittaa verkkopalvelun tavoitteita ja tutkii verkkopalvelun käyttäjien tarpeita sekä nykyistä käyttäytymistä. Haastatteluiden ja työpajojen avulla pureudutaan erilaisten kohderyhmien yksilöllisiin tarpeisiin ja näiden tietojen avulla pyritään löytämään toimivat mallit käyttäjien palvelupoluille, informaatioarkkitehtuurille, toiminnoille, eri käyttäjiä puhutteleville sisällöille sekä konversioille. Keskeisin tavoite on ymmärtää käyttäjää ja palvella häntä mahdollisimman sujuvasti.

Konseptoinnissa on monia menetelmiä ja työkaluja

Konseptisuunnittelussa käytetään erilaisia muotoilumenetelmiä, joilla voidaan tuottaa nopeita konseptiluonnoksia, rautalankamalleja ja toiminnallisia prototyyppejä. Suunnittelussa voidaan hyödyntää myös käyttäjätestausta, jolloin valittu kohderyhmä pääsee koekäyttämään työn alla olevaa verkkopalvelua jo konseptivaiheesta aina verkkopalvelun julkaisuun saakka. Tämä on erityisen tärkeää, sillä mitä suuremmasta palvelukokonaisuudesta on kyse, sitä merkittävämmäksi käytettävyyden eri kulmat, kuten navigointi ja tiedon nopea löytyminen, muodostuvat. Käyttäjätestaus antaa arvokasta tietoa aidosta käyttökokemuksesta ja johtaa joskus myös tarpeellisiin korjausliikkeisiin.

Konseptointi on ohjaamista loppuun saakka

Konseptointi ohjaa asiakkaan sisällöntuottajia tuottamaan verkkopalveluun heti alusta alkaen kohderyhmää puhuttelevaa laadukasta sisältöä. On tärkeää luoda riittävän tarkka konsepti, sillä puutteellinen konsepti luo asiakkaalle vain verkkopalvelun “templaten”, jota oman maun mukaan muokkaamalla koko verkkopalvelun merkitys saattaa muuttua täysin. Siksi konseptisuunnittelijan tulee seurata projektia alkumetreiltä julkaisuun saakka ja ohjata sekä asiakasta että oman tiimin tekijöitä. Näin varmistutaan siitä, että konsepti toteutuu, kuten se on käyttäjille suunniteltukin.

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This