Media Cabinetin missio on auttaa asiakasta toimimaan verkossa tehokkaasti ja tuottavasti. Kymmenen vuotta sitten tämä tarkoitti pääasiassa verkkosivujen teknistä toteutusta. Muutamassa vuodessa rinnalle nousi kaupankäynti verkossa ja pian asiakkaat olivat valmiit siirtämään perinteiset työpöytäsovellukset verkkoon.

Kesäkuussa 2007 Apple mullisti mobiilimarkkinat ensimmäisellä iPhonellaan. Apple valloitti myös sovellusmarkkinat esittelemällä AppStoren. Vapaa internet oli saanut kilpailijan sovellusten jakelualustana.

Kun vuosi sitten eräässä seminaarissa kysyin luennoitsijalta, eikö olisi jo aika erottaa taustajärjestelmien sovelluslogiikka täysin käyttöliittymästä, vaikutti kysymys yllättävän luennoitsijan. Internet-sovelluksissa on perinteisesti sama järjestelmä vastannut ainakin osittain sekä käyttöliittymän (front end) että taustalogiikan (back end) toteutuksesta. Arkkitehtuuri on kuitenkin jäänne ajalta, jossa taustajärjestelmä suunniteltiin sen käyttöliittymän, eli verkkosivun ja sitä lukevan selaimen ehdoilla.

Mobiilisovellukset muuttivat viimeistään käsityksemme tietojärjestelmien arkkitehtuurista. Oli aika ajatella internet-sovellusten kehittämistä eri käyttöympäristöjen, järjestelmien ja päätelaitteiden näkökulmasta. Tästä sai alkunsa FOAF, sittemmin Valu.

Mikä on Valu?

Valu on sovellusalusta (application framework), joka mahdollistaa internet-pohjaisten sovellusten nopean kehittämisen. Valun kehitystä ohjaavat seuraavat teesit:

  • käyttöliittymä tulee voida erottaa täysin taustajärjestelmästä,
  • taustajärjestelmän tulee avata kaikki palvelunsa rajapintojen kautta ja
  • sovellusten tulee olla nopeita käyttää ja toteuttaa.

Aloitimme Valun tuotekehityksen vuoden 2011 syksyllä. Noin vuotta myöhemmin pääsimme aloittamaan kahden merkittävän pilvisovelluksen kehittämisen uudelle alustalle. Kokemuksemme mukaan Valu toimii loistavasti sekä selainpohjaisen HTML5-sovelluksen että täysiverisen mobiilisovelluksen (ks. Showell) taustajärjestelmänä.

Hyödyt

Valun hyödyt eivät ole ainoastaan sen nopeudessa ja arkkitehtuurissa. Arkkitehtuuria ohjaavat korkeamman tason tavoitteet ja ennen kaikkea asiakkaan odotukset.

Yksi keskeisimmistä asiakashyödyistä on avoimuus. Valun lähdekoodi tullaan julkaisemaan Open Source -lisenssillä (todennäköisesti MIT tai BSD). Myös Valun käyttämä teknologia ja komponentit ovat avointa lähdekoodia, mikä tarkoittaa, että asiakkaalla on täysi vapaus jatkokehittää Valua ja siihen liittyvää teknologiaa. Halutessa lisenssit mahdollistavat kuitenkin myös suljettujen (proprietary) ohjelmistojen kehittämisen.

Usein data on lähdekoodia arvokkaampaa. Olemme halunneet varmistaa, että Valu-sovelluksissa asiakas ei ole lukittu järjestelmän käyttäjäksi sen sisältämän datan vuoksi. Asiakkaalla on aina pääsy kaikkeen järjestelmän tuottamaan dataan rajapintojen kautta.

Kattavat rajapinnat tekevät Valusta loistavan alustan Open Data -järjestelmiin. Rajapinnat antavat myös uudenlaisia mahdollisuuksia järjestelmän laajentamiseen. Kuvittele, että asiakas voi tehdä tai teetättää lisäosan ohjelmistoon ilman, että sitä tarvitsee asentaa Valu-sovelluksen yhteyteen, esimerkiksi samalle palvelimelle. Asiakas voisi vaikkapa kehittää ylläpitäjien työtä helpottavia käyttöliittymiä, jotka olisivat käytettävissä mobiilisovelluksen tai intranetin kautta.

Valu on suunniteltu skaalautumaan, mistä on hyötyä erityisesti pilvisovelluksissa. Toisistaan irrallinen käyttöliittymä ja taustajärjestelmä tarkoittaa, että molemmat kerrokset on helppo hajauttaa ja asentaa juuri halutulle palvelinraudalle ja -ohjelmistolle. Hajauttamista tukee myös se, että Valun sovelluksista on mahdollista rakentaa täysin tilattomia. Lisäksi teknologiavalinnoissa on kiinnitetty huomiota skaalautuvuuteen: perinteisen relaatiotietokannan lisäksi Valu hyödyntää MongoDB-dokumenttitietokantaa, joka on tunnettu mm. horisontaalisesta skaalautuvuudestaan.

Hyvä tietoturva on erittäin tärkeä osa Valun kehitysfilosofiaa. Se pyritään varmistamaan ennen kaikkea oikeilla teknologiavalinnoilla sekä kehitysmenetelmillä, mukaan lukien kattava testaus. Myös esimerkiksi Valun tukemissa autentikointimenetelmissä on hyödynnetty vahvaa ja monitasoista salausta (mm. HMAC).

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This