Uutta Valulla: Asiakkaiden verkkopalveluiden jatkuva laadunvalvonta

Valu Digital palkkasi asiantuntijan varmistamaan verkkopalveluiden ja niiden toimituksen korkean laadun.

Kauppatieteiden maisteri Vesa Lehtinen aloitti Valun laatupäällikkönä elokuussa. Tarve uudelle toimenkuvalle yrityksessä nousi siitä tosiasiasta, että verkkopalvelut eivät tule koskaan täysin valmiiksi. Valu haluaa huolehtia, että kehitystarpeet sen asiakkaiden verkkopalveluissa ja toimitusprosesseissa huomataan ja hoidetaan kuntoon.

vesa
Vesa Lehtinen on Valun laadunvalvonnan asiantuntija.

”Nyt on aika pohtia keinoja, joilla me Valulla voimme syventää asiakassuhdetta ja tarjota entistä laadukkaampaa palvelua”
– Vesa Lehtinen

Uudessa toimenkuvassa on kaksi tärkeää ulottuvuutta. Ensinnäkin asiantuntija varmistaa, että asiakkaalle toimitettava verkkopalvelu on julkaisuvaiheessa testattu riittävän huolellisesti. Toisekseen hän seuraa, että verkkopalvelu lunastaa sille asetetut tavoitteet.

– Käytännössä puhumme sekä oman toimintamme että satojen asiakkaidemme verkkopalveluiden entistä tarkemmasta monitoroinnista. Jos jokin seikka on asiakkaamme bisneksen kannalta epäedullisella tolalla, Vesan tehtävänä on tarttua siihen. Tärkeintä on saada verkossa toimimiseen lisää tavoitteellisuutta ja toisaalta omaan toimintaamme sparrausta, Valun toimitusjohtaja Kari Turunen kuvailee.

Vesa Lehtinen on Valulla tuttu kasvo, sillä hän työskenteli yrityksen projektipäällikkönä 2011 – 2012. Hankittuaan toisaalla kokemusta asiakassuhteista ja myynnistä sekä toimittuaan ulkomailla vapaaehtoistyössä Vesa on palannut Valulle entistä vahvemmin eväin. Hän näkee työnsä pohjimmaisena tavoitteena asiakastyytyväisyyden edistämisen.

– Asiakassuhteet ja asiakastyytyväisyys ovat aina kiehtoneet minua. Pohdin usein keinoja, joilla asiat voitaisiin tehdä entistä tehokkaammin ja paremmin. Uskon, että hyvä asiakassuhde muodostuu luomalla keskinäistä luottamusta, kuuntelemalla asiakasta ja tarjoamalla oikeita välineitä verkossa toimimisen onnistumiseksi. Nyt on aika pohtia keinoja, joilla me Valulla voimme syventää asiakassuhdetta ja tarjota entistä laadukkaampaa palvelua, Vesa toteaa.

Kari Turunen näkee Vesan uuden työn positiivisena haasteena, joka tuottaa sekä suoraa että välillistä hyötyä.

– Vesa on persoona, joka osaa haastaa työssään kaikki asianosaiset. Ja ainakin meidän tehtävämme Valulla on tulla haastetuiksi. Palkkasimme taloon henkilön, jonka tehtävänä on muuttaa passiivisuus aktiivisuudeksi varsinkin niiden asiakkaidemme kohdalla, joilla näemme selkeitä mahdollisuuksia toimia tuottavammin verkossa. On hienoa, jos homma toimii yleisesti ottaen hyvin, mutta nyt on tarkoitus löytää jotain enemmän, Kari Turunen sanoo.

Maria Riikonen

Työskentelen Valu Digitalissa verkkoviestinnän konsulttina.

JÄTÄ KOMMENTTI