Moni meistä on tehnyt uudenvuodenlupauksia ja ensimmäiset repsahdukset jo uhkaavat. Monet kuntosaleilla aktiivisesti käyvät huomaavat, etteivät lupaukset kestä kovin pitkään tammikuun kolmannen viikon jälkeen ja täydellisyyttä ei saavutetakaan. Tämän vuoksi suosittelisin ennemmin uudenvuodenmittareita kuin lupauksia.

Verkkosivuston mittaamiseen uusia haasteita

Miten uuden vuoden alku pitäisi ottaa huomioon verkkosivuston mittaamisessa? Analytiikkaan uusi vuosi on nimittäin tuonut haasteita. Traficomin ohje evästeistä on yksi tekijä, mikä on tuonut vaatimuksen tai vähintäänkin vahvan suosituksen siitä, että kävijästä ei lähetettäisi mitään tietoja Google Analyticsiin ilman hänen etukäteistä suostumustaan. Tämä vaikuttaa niin, että data ei ole enää täydellistä ja arviolta kolmasosa kävijöistä ei näy analytiikassa ollenkaan. 

Evästesuostumuskyselyt eivät kuitenkaan ole ensimmäinen kerta, kun analytiikkadatan täydellisyys on ollut uhattuna. Osa kävijöistä on tavalla tai toisella saattanut blokata jo aiemmin Google Analyticsin päätelaitteeltaan. Tällaisia tapoja ovat aiemmin olleet esimerkiksi tietoturvaohjelmat ja selainten lisäosat, niin sanotut ad blockerit.

Itävallan nettilääkärisivustolle tuomio

Tämäkin vuosi on tuonut uusia pilviä analytiikan taivaalle, varsinkin jos käyttää Googlen tuotteita. Itävallassa paikallinen nettilääkärisivusto sai langettavan tuomion Google Analyticsin käytöstä. Kyseessä on terveysalan sivusto ja käyttäjän henkilötietojen pseudonymisointia tai anonymisointia ei oltu tehty oikein. Ja siksi on ainakin teoriassa ollut mahdollista jäljittää Analyticsin tiedoista valituksen tehneen henkilön. Ilmeisesti ei koskaan voida liikaa korostaa, että jo palvelun käyttöehdot kieltävät tällaisten henkilötietojen välittämisen Googlelle. 

Mitä mahdollisia ratkaisuja löytyy?

Vaikka tilanne näyttää nyt hieman huonolta, on hyvin luultavaa, että ongelmaan löytyy myös ratkaisuja. Ratkaisu voi löytyä esimerkiksi käyttämällä server-side taggingia tai jotain muuta kävijän ja Googlen väliin asetettavaa ratkaisua, missä Googlelle ei viedä mitään henkilökohtaisia tietoja, ei edes kävijän IP-osoitetta. Toki voi olla mahdollista, että GA:lle pitää löytää jokin toinen vaihtoehto, mutta on vaikeaa uskoa, että Google heittäisi hanskat kokonaan tiskiin Euroopassa.

Hyödynnä Google Analyticsin vahvuuksia

Pitäisikö siis Google Analytics nyt heittää romukoppaan? Ei välttämättä. Täydellisyyteen ei kuitenkaan tarvitse eikä voikaan pyrkiä, vaan Analyticsia pitää käyttää sen vahvuuksissa. Avainmittariksi ei kuitenkaan voi ottaa vaikkapa kävijämäärää vuoden aikana ja kirjata sitä vuosikertomukseen. Monissa asioissa pinnan alla tapahtuu mielenkiintoisia asioita ja kannattaakin kaivaa pintaa syvemmältä. Kannattaa kytkeä mittarit tavoitteisiin. Kun on päätetty, mitkä mittarin arvot tarkoittavat ”punaisella oloa” ja mitkä ”vihreällä”, mittaamiseen tulee enemmän mielekkyyttä. 

Mieti avainindikaattorit

Esimerkiksi kunnan verkkoviestinnässä järkevämmät avainindikaattorit (KPI, Key Performance Indicator) voisi rakentua vaikkapa eri palvelukanavien osuuksista. Halutaanko, että puhelin soi enemmän vai vähemmän? Halutaanko, että chattipalvelun kautta avun saaneiden osuus kasvaa vai vähenee? 

Älä välitä henkilöön yhdistettävää tietoa

Verkkoasiointipalveluiden yhteydessä pitää varmistua siitä, että Google Analyticsiin (tai vaikkapa HotJariin) ei välitetä mitään tiettyyn henkilöön yhdistettävää tietoa (engl. PII, Personally identifiable information) esimerkiksi osoiterivillä. Syy tähän löytyy pelkästään jo Google Analyticsin käyttöehdoista. Kävijöiden henkilötietojen suojaus asianmukaisesti, varsinkin näin jälki-GDPR-aikana, on asia, jota ehdottomasti tulee kunnioittaa. 

Älä anna vaillinaisen datan lannistaa

Jos voidaan olettaa, että evästeistä kieltäytymiset eivät liikaa vinouta dataa vaan että eri kohderyhmien kävijät hylkäävät evästeitä tasaisesti, voidaan tehdä olettamuksia epätäydellisenkin datan perusteella. Jos halutaan verrata kävijämääriä vaikkapa aikaan ennen evästesuostumuksia, voidaan arvioida kokonaiskävijämääriä yksinkertaisella prosenttilaskulla. Jos tiedetään, että esimerkiksi 60% kävijöistä hyväksyy evästeet ja Google Analytics näyttää evästetyökalun asentamisen jälkeen 9000 kävijää kuukaudessa, jaetaan 9000 0,6:lla ja saadaan kävijämääräksi 15000 kävijää.

Google Analytics soveltuu hyvin sivuston kehittämiseen

Google Analyticsilla voidaan edelleen mitata trendejä ja tätä on pitkään jo aiemminkin suositeltu: tarkkojen lukujen sijaan tutkitaan muutoksia käyttäytymisessä isommassa mittakaavassa. Analyticsia tulee siis käyttää siihen, mihin monet sanovatkin sitä käyttävänsä eli sivuston kehittämiseen. Jos kävijädata ei ole äärimmäisen vinoutunutta (jos vaikkapa vain uimahallin käyttäjät estäisivät evästeet), prosenttiosuus pysyy suunnilleen samana, vaikka kyseessä olisi pienempikin otos. Tähän perustuvat myös vaaligallupit.

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This