Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa julkisia toimijoita kehittämään verkkoviestintää ja sähköistä asiointia saavutettavaksi. Monet kunnat ja julkiset toimijat ovat kilvan toteuttaneet saavutettavuusarviointeja sekä kehittäneet sivustojaan havaittujen ongelmien pohjalta. Norja on edelläkävijä tässäkin asiassa, sillä siellä saavutettavuusvaatimukset koskevat myös yksityistä sektoria. Tämä tuo kaikki kansalaiset aidosti samalle viivalle. Saavutettavuudessa kun on lopulta kyse siitä, että ominaisuuksistaan riippumatta jokainen ihminen voisi saada saman informaation ja samat asiointimahdollisuudet verkossa.

 

Oma kiinnostus on avainasemassa saavutettavuuden toteutumiseksi

Käymieni keskustelujen pohjalta on selvinnyt, että monet verkkoviestinnästä ja sisällöntuotannosta vastaavat ovat itsekin perehtyneet saavutettavuusasiaan tarkasti. Moni puhuukin jo sujuvasti WCAG-kriteeristöstä, tekstivastineista, Siteimprovesta, saavutettavuusselosteesta sekä otsikkohierarkiasta. Viestinnän tai markkinoinnin asiantuntijan oma suhtautuminen saavutettavuusasioihin on avainasemassa saavutettavuuden toteutumiseksi organisaation verkkosivustolla. Saavutettavuus on kuitenkin huomattavasti enemmän kuin vain teknisten kriteerien täyttämistä – sisällöntuotanto vaatii paljon työtä ja monien asioiden huomioimista, jotta jälki on ymmärrettävää, loogista, luettavaa, ja järkevästi myös erityisryhmien saatavilla.

Suuret ikäluokat on varakas erityisryhmä

Saavutettavuuspöhinä on mahtavalla tavalla avannut myös yritysten silmiä liiketoimintamahdollisuuksille. Suuret ikäluokat ovat yksi keskeinen ikäryhmä, jolla on likviditeettiä ja halua ostaa verkosta tai vähintäänkin verkkoa hyödyntämällä. Tosiasia kuitenkin on, että edelleen monet verkkosivustoista suunnitellaan aivan liian kapea-alaisesti. Perusongelmat, jotka liittyvät käytettävyyden ja saavutettavuuden ytimeen, löytyvät monelta sivustolta; sivusto on aivan täynnä elementtejä, elementit ovat liian pieniä täppäillä tai informaatioarkkitehtuuri on aivan mitä sattuu. On aidosti vaarana, että käyttäjä vaihtaa sivustoa ja saavutettavampi verkkosivusto korjaa potin.

Saavutettavuuden huomioiminen parantaa liiketoimintaa 

Kirjoitin vuonna 2016 aiheesta, kuinka hakukonenäkyvyys ja saavutettavuus tukevat toisiaan. Paljon on tapahtunut neljässä vuodessa ja esimerkiksi termi saavutettavuus on vakiintunut osaksi verkkopalveluiden suunnittelua, toteutusta ja jatkokehitystä. Paljon on kuitenkin vielä tekemistä, jotta myös yritykset ymmärtävät saavutettavuuteen liittyvän potentiaalin. Saavutettavuus, helppokäyttöisyys, loogisuus, hakukonenäkyvyys ja konversio-optimointi kulkevat kaikki käsi kädessä. Kun verkkosivusto on toteutettu saavutettavuus huomioiden, seuraavat asiat toteutuvat todennäköisemmin:

  1. Saavutettava sivu näkyy paremmin Googlen hakutuloksissa
  2. Saavutettava sivu on käytettävämpi ja konversio on todennäköisempi
  3. Saavutettava sivu lopulta säästää aikaa ja rahaa yritykseltä, kun käyttäjä tekee itse enemmän

Halpa verkkosivusto tulee lopulta kalliiksi

Valitettavan usein yrityksillä on tarve saada verkkosivusto nopeasti ja mieluiten halvalla pystyyn. Halvassa verkkosivustossa on harvemmin saavutettavuutta juuri huomioitu. Halpa verkkosivusto ei usein tuo myöskään toivottuja tuloksia liiketoiminnallisesti.

Jälkeenpäin voidaan todeta, että verkkosivuston uudistukseen käytetty investointi olisi tullut huomattavasti kannattavammaksi, jos verkkosivusto olisi alun alkujaan toteutettu niin loppukäyttäjä kuin Google huomioiden. Se “säästö” mikä haettiin verkkosivuston uudistuksessa maksetaan myöhemmin moninkertaisesti, kun sivusto ei ole saavutettava, ei näykään hakutuloksissa, latautuu hitaasti, on altis hakkeroinnille ja maksaa maltaita jatkokehittää.

 

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This