Evästeiden suostumusmekanismin huolellinen ja tehokas toteuttaminen on keskeinen osa verkkosivuston käyttäjien yksityisyyden kunnioittamista ja toimintaan sovellettavien lakien ja määräysten toteuttamista. Virheiden välttäminen ja parhaiden käytäntöjen noudattaminen auttavat varmistamaan, että verkkosivuston omistaja täyttää vastuunsa yksityisyyden suojan osalta ja rakentaa käyttäjien luottamusta toimintaansa kohtaan.

Traficomin tuore päätös korostaa evästeiden ja suostumusten hallinnan merkitystä verkkosivustoilla käyttäjien yksityisyyden kunnioittamiseksi. Päätös kehottaa muuntamaan muut kuin välttämättömät evästeet sekä paikallista tallennustilaa hyödyntävät tekniikat suostumuksenvaraisiksi. Lisäksi päätös painottaa, että käyttäjien on voitava kieltäytyä muiden kuin välttämättömien evästeiden käytöstä suostumushallintatyökalun ensimmäisellä tasolla.

Käyttäjille tulee tarjota selkeät ja ymmärrettävät tiedot evästeistä ja tekniikoista ennen suostumuksen antamista koskevaa valintaa. Tällaiset tiedot sisältävät evästekohtaiset toiminta-ajat ja selkeän ilmoituksen siitä, etteivät evästeet perustu oikeutettuun etuun. Toiminta-aikojen lyhentäminen on myös tärkeää varmistaa, etteivät ne ylitä palvelun vaatimuksia tai ole pidempiä kuin mikä on välttämätöntä.

Traficom päätöksen mukaan suostumushallintamekanismien tulee taata, että suostumuksen peruuttaminen vaikuttaa tosiasiallisesti suostumusta edellyttävien evästeiden ja seurantateknologioiden käyttöön. Tämä korostaa entisestään, että laadukkaat työkalut ovat välttämättömiä suostumusten oikeaoppiseen hallinnointiin.

Suostumustenhallinnan käyttöönotto vaatii osaamista ja taitoa toteuttamiseen

On tärkeää huomata, että pelkät työkalut tai alustat eivät riitä oikeanlaiseen evästeiden ja suostumusten hallintaan. Tarvitaan myös osaava toteutuskumppani, joka pystyy varmistamaan säännösten noudattamisen, käyttäjien yksityisyyden kunnioittamisen ja parhaiden käytäntöjen soveltamisen kaikissa evästehallinnan vaiheissa. Yhteistyö ammattitaitoisen kumppanin kanssa auttaa varmistamaan, että verkkosivusto pysyy teknisesti ajan tasalla ja myös noudattaa voimassa olevia säännöksiä. Toimiva ja oikeaoppisesti asennettu suostumusmekanismi turvaa käyttäjien yksityisyyttä ja kasvattaa luottamusta verkkosivustoa kohtaan. Dawn -verkkopalvelu uutisoi hiljattain, että lähes poikkeuksetta isot mediakonsernit eivät ole täyttäneet Traficomin linjaamia vaatimuksia suostumusmekanismin toteutuksessa.

Vältä yleisimmät virheet

Suostumusmekanismin toteuttamisessa voi tehdä monia virheitä, jotka vaikuttavat suoraan verkkosivuston käyttäjien yksityisyyteen sekä sivuston omistajan noudattamien lakien ja määräysten toteutumiseen.

Virhe #1

Ensimmäinen yleinen virhe on tarjota puutteelliset tai harhaanjohtavat tiedot evästeiden käytöstä. Suostumusmekanismin tulisi sisältää ymmärrettävää ja läpinäkyvää tietoa käytettyjen evästeiden tyypeistä, niiden käyttötarkoituksista ja kolmansien osapuolien roolista evästeiden asettamisessa. Esimerkiksi evästeiden toiminta-aikojen tai suostumusta vaativien ja välttämättömien evästeiden erottelun puute voi johtaa käyttäjien oikeuksien loukkauksiin ja viranomaisten puuttumiseen toimintaan. Väärin asennettuna verkkosivustolla ladataan evästescriptit liian myöhään, joka johtaa käyttäjän seuraamiseen ennen hyväksynnän antamista.

Virhe #2

Toinen yleinen ongelma on suostumushallintatyökalun käytettävyyspuutteet. Käyttäjällä tulee olla mahdollisuus antaa suostumuksensa eri evästeille erikseen, ja kieltäytymisen muista kuin välttämättömistä evästeistä tulisi olla yhtä helppoa, esimerkiksi ensimmäisellä suostumushallintatyökalun tasolla – myös mobiililaitteilla.

Kuva Evästebannerista
Kuva valu.fi -sivuston evästebannerista, jossa on yhtä helppoa sallia evästeet tai jatkaa vain välttämättömillä evästeillä.

 

Huonosti suunniteltu tai toteutettu mekanismi voi johtaa käyttäjien ärsyyntymiseen, jonka myötä moni jättää suostumuksen antamatta tai pakottaa heidät antamaan laajemman suostumuksen kuin oikeasti haluaisivat.

Virhe #3

Kolmas virhe on käyttää vanhentuneita tai epäluotettavia tekniikoita suostumusmekanismin toteuttamisessa. Erittäin harva lähtee enää rakentamaan suostumusmekanismia itse, vaan on käytännössä tehtävä valinta eri suostumuspalveluntarjoajien kesken. Tässä pitää luottaa siihen, että toteutuskumppani, joka asentaa suostumusmekanismin verkkosivustolle, tuntee asentamansa palvelun toiminnallisuuden hyvin ja on valmis antamaan tukea verkkosivuston omistajalle evästeiden hallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Teknologian alalla tapahtuu jatkuvia muutoksia, ja nykyiset parhaat käytännöt saattavat ajan myötä muuttua. Osaava kumppani seuraa aktiivisesti sääntelyssä tapahtuvia muutoksia ja varmistaa, että asiakkaan verkkosivusto pysyy vaatimusten mukaisena.

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This