Yritykset ovat rutinoituneita taloudellisten tietojen raportoijia. Numerot ynnätään kirjanpitolain, määräysten ja ohjeiden mukaan. Viestinnän näkökulmasta taloudellisen tiedon raportoimisessa ei ole suurta jalansijaa soveltamiselle. Toki on oltava johdonmukainen ja mietittävä omat periaatteet, tehtävä yrityskohtaisia linjauksia.

Raportointi yhtenäistyy

Läpinäkyvässä maailmassa yrityksiltä edellytetään jatkuvaa vuoropuhelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa. On tunnistettava sidosryhmien odotukset, kerättävä palautetta ja parannettava juoksua vuosi vuodelta.

Tähän maailmaan syntyi kestävän kehityksen kolmijaon – economic, environmental, social – mukainen tapa kertoa toiminnasta. Monet noudattivat enemmän tai vähemmän tiukasti Global Reporting Initiative -rakennetta, monet raportoivat jollain muulla tavalla. Aikaa myöten raportointikirjoon haluttiin EU-tasolla enemmän vertailukelpoisuutta.

Mikä on olennaista juuri meillä?

Vuonna 2018 tullaankin näkemään uudenlaisia vuosiraporttikokonaisuuksia. EU-direktiivistä johtuva muutos määrää, että kaikkien suurten, ”yleisen edun kannalta merkittävien yritysten” on raportoitava taloudellisten seikkojen lisäksi olennaisimmat yritysvastuuasiat.

Kestävän kehityksen jalanjäljissä

Yritykset, jotka ovat harjoitelleet kestävän kehityksen raporttia, ovat vahvoilla. Uudet säädökset jättävät raportoitavien tietojen valitsemiseen laajan liikkumavaran, sillä yritys voi itse määritellä melko pitkälle, mikä on olennaista ja raportoitavaa. Näille raportoijille kirjanpitolain muutos merkitsee konseptien hienosäätöä.

Keskisuurille yrityksille, jotka huomaavat nyt olevansa ”yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä”, muutos tuo enemmän työtä, ehkä tuskaakin. Raporttia varten ei tarvitse keksiä mitään, mitä ei ole olemassa ennestään, mutta kuinka pukea ei-numeerinen nykytilanne sanoiksi? Mitä sanomme esimerkiksi ihmisoikeuksista? Raportoi tai selitä.

Aloita nykytilan kuvauksesta

Jos olet käynnistämässä yhteiskuntavastuun raportointia eikä apunasi ole historiatietoja kestävän kehityksen raportoinnin muodossa, aseta realistiset tavoitteet.

Ensimmäisellä kierroksella tarvitset aikaa sisäisiin prosesseihin, eri sektoreiden toimintapolitiikkojen kokoamiseen sekä raportoitavien tietojen ja kannanottojen keräämiseen. Kuvaa nykytila parhaan kykysi mukaan, ensi vuonna voit kehittää kokonaisuutta askeleen eteenpäin.

Laadi raportoinnille vankka perusta, sisäistä osaamista ja varmista myönteinen suhtautuminen avoimuuteen. Kasvata raportoitavien tietojen määrää vuosi vuodelta, se lisää luottamusta. Jos joutuisit supistamaan raporttia ensi vuonna, se herättäisi kummastusta.

Ensi vuonna ollaan viisaampia

Yhteiskuntavastuun raportointi EU-direktiivin nyt edellyttämässä muodossa on uutta kaikille yrityksille. Jos olet ensimmäisten raportoijien joukossa, näytät mallia muille. Jos voit hetken odottaa, katso mallia muilta.

Uusi raportointi hakee muotoaan yrityskentässä ja tulemme varmasti näkemään monenlaisia ratkaisuja. Keskenään erilaiset raportit voivat kaikki olla oikeita, mutta yhden yrityksen näkökulmasta katsottuna raportoinnin olisi hyvä muodostaa johdonmukaisesti etenevä polku.

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This