Kun vuosi lähenee loppuaan, on hyvä hetki ennakoida tulevaa vuotta myös WordPress-teknologian näkökulmasta.

WordPressin kehitys on viime aikoina rakentunut Gutenbergin ja lohkoteemojen ympärille ja seuraava iso kehitysaskel on sisältöjen yhtäaikainen muokkaus Google Docs -tyyliin.

Tähän saakka kokonaan lohkoista rakennettua sivustoa on pidetty lähinnä pienempien sivustojen rakentamiseen soveltuvana puuhasteluna. Uskon kuitenkin, että vuonna 2024 lohkoteemat ja WordPressin Full Site -editori lyövät läpi myös ns. Enterprise-sivustojen kategoriassa määritellen jatkossa sen, kuinka myös suurempia verkkosivustoja rakennetaan ja hallinnoidaan.

Jo nyt lohkoteemoilla tekemiemme projektien pohjalta voidaan todeta, että jatkossa yhä suurempi osa sivustosta on mahdollista rakentaa Gutenbergin vakiolohkoilla, jolloin lisäosia ja räätälöityä koodia tarvitaan entistä vähemmän, lähinnä projektikohtaisiin integraatioihin ja niiden kautta tulevien sisältöjen näyttämiseen.

Tämä on sivustoa hankkivan asiakkaan kannalta erinomainen asia, koska joustavuus lisääntyy ja vähemmän räätälöity sivusto on entistä helpompi esimerkiksi siirtää toiselle toimittajalle. Tämä vie eteenpäin koko toimialaa, kun toteutukset perustuvat enemmän yhteisiin standardeihin ja vähemmän toimittajien omiin fronttivirityksiin.

Asiakkaan etu on myös olla mukana WordPressin kehityksessä, koska se takaa parhaan yhteensopivuuden tulevien ominaisuuksien kanssa ja pisimmän mahdollisen elinkaaren.

Vapaus kasvaa, mutta turvallisissa rajoissa

Laajoja sivustoja on totuttu tekemään filosofialla, jossa visuaaliset muokkausmahdollisuudet ovat esimerkiksi pieniä yrityssivustoja rajatumpia ja sisällöntuottaja on tehnyt työnsä syöttämällä sisällön ennalta varattuihin sisällönsyöttökenttiin.

Tässä lähestymistavassa on etunsa, koska konsepti pysyy varmasti kasassa, mutta toisaalta erityisesti markkinoinnin puolelta kuuluu turhautunutta puhinaa, koska pienikin muutos johonkin sisältölohkoon vaatii yhteydenoton toimittajaan, uuden sisällönsyöttökentän lisäämisen ja koodimuutoksista maksamisen.

Lohkoteemojen myötä sisällöntuottajan vapaus tulee kasvamaan, mutta esimerkiksi Valun kanssa se ei tapahdu hallitsemattomasti, vaan tarjoamme vuosien kokemuksella sopivan liikkumavaran sisällöntuottajille, jotta markkinoinnilliset ja sisällölliset tarpeet on mahdollista toteuttaa uhraamatta yhtenäistä ja tunnistettavaa loppukäyttäjäkokemusta.

Käytännössä tämä tarkoittaa yksityiskohtaista Gutenberg-editorin käyttökokemuksen viimeistelyä WordPressin tarjoaminen mahdollisuuksien avulla:

  • Käytössä oleva väripaletti voidaan määrittää projektikohtaisesti, jolloin värejä voi valita totuttua vapaammin, mutta vain brändiohjeen mukaisesta paletista. Paletin saatavuutta voidaan rajata jopa lohkotasolla. Otsikoille voi olla käytössä esimerkiksi 3 harmaan sävyä, kun taas lohkon taustavärille laajempi valikoima brändivärejä.
  • Välistys- ja marginaaliasetukset ja taustaväriasetukset voidaan rajata pois muilta kuin pääkäyttäjiltä, jolloin käyttökokemus on kokeneemmalle tekijälle vapaampi ja yhtä aikaa harvemmin sivustoa päivittävän tekemistä tukeva. Kaikki tämä tapahtuu WordPressin omien standardien mukaisilla rajoitustekniikoilla, mikä pienentää riskiä toimittajalukoista.
  • Sisällöntuottajaa tuetaan valmiilla lohkomalleilla, joissa fontit, välistykset, käytettävät otsikkotasot on mietitty valmiiksi. Lähtökohtaisesti sisällöntuottaja ei koskaan rakenna sisältölohkoa itse, mutta voi rikastaa esimerkiksi CTA-lohkoa halutessaan toisella painikkeella tai vaihtamalla painikkeen taustaväriä valitsemalla värin saavutettavista värivaihtoehdoista.

Sisällöntuottajaa tukevat lohkomallit voivat olla myös koko sivun mittaisia, kuten esimerkiksi laskeutumissivu. Koko sivun lohkomalli voidaan myös lisätä ns. sivumalliksi, joka tulee valittavaksi uutta sivua lisättäessä. 

Lohkomallien ansiosta sisällöntuottaja yksinkertaisimmillaan valitsee hyvin mietityn sivumallin esimerkiksi laskeutumissivulle, muokkaa pelkät sisällöt ja kuva ja julkaisee uuden laskeutumissivun. Toisaalta edistyneempi käyttäjä saa vapauden muokata lohkojen järjestystä, sisältöjä ja tehdä sivuihin erottuvuutta brändin ja konseptin puitteissa.

Tekoäly mukaan kaikkiin tuleviin projekteihin

Tekoäly tulee olemaan jossain roolissa kaikissa Valun asiakasprojekteissa vuonna 2024. Ei hypen vuoksi, vaan aidosti sisällöntuottajien apuna. Esimerkiksi suurempiakin artikkelimääriä voidaan kääntää koneellisesti mille tahansa kielelle suoraan WordPressissä, ulkoasu ja asettelut säilyttäen.

Sisältöä on myös mahdollista siirtää entistä nopeammin vanhasta järjestelmästä WordPressiin tekoälyn avulla, mikä helpottaa sivustouudistusten lisäksi esimerkiksi Classic-editorissa olevien sivustojen muuntamista Gutenbergiin. Tällainen muuntotoimenpide tulee ajankohtaiseksi usealle sivustolle vuonna 2024 Classic editor -lisäosan virallisen tuen päättyessä.

Mistä erot toimittajien välille?

Kun räätälöinnin määrä vähenee ja taitavimmat edelläkävijätoimistot pystyvät tuottamaan suuren osan sivustosta laadukkaasti WordPressin omilla työkaluilla, mistä saadaan erot toimittajien välille?

Ensinnäkin ylläpidon käyttökokemuksen merkitys kasvaa. Ne toimistot, jotka pystyvät tarjoamaan sisällöntuottajalle enemmän vapautta turvallisissa rajoissa, pärjäävät kilpailussa. WordPress tarjoaa hyvät pohjat, mutta käyttökokemuksen  yksityiskohdissa on vielä runsaasti tilaa kilpailulle.

Toiseksi integraatio-osaamisen merkitys korostuu, koska yhä harvemmin WordPress on ainoa asiakkaan käytössä oleva järjestelmä. Laajemmissa projekteissa mukana on poikkeuksetta erilaisia kirjautumisintegraatioita, jäsentietojärjestelmiä, CRM:iä, varastonhallintaa, maksuväyliä jne. 

Kolmanneksi erikoistumisen lisäksi tarvitaan jatkossa entistä enemmän myös laajempaa teknologista ymmärrystä, joka pitää pystyä sovittamaan asiakkaan toimialaan. Ylipäätään asiakasymmärryksen merkitys korostuu ja esimerkiksi tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet pitää pystyä tunnistamaan asiakaskohtaisesti.

Kun perustoimituksen laatuerot pienenevät, huomio kääntyy väistämättä WordPressin ulkopuolisiin tekijöihin, kuten palvelinylläpidon ja tukipalvelun laatuun ja muihin liitännäispalveluihin.

Kullakin toimistolla on omat vahvuutensa ja asiakkaan omat painotukset määrittävät sopivan toimittajan. Valun osalta perinteisesti vahvuutena ovat olleet tietoturvaan ja kuormankestoon liittyvät ratkaisut. Kun tähän liitetään mukaan tänä vuonna mukaan tulleet tekoälypalvelut ja lohkojen personointiratkaisut, vuosi 2024 näyttää CTO:n silmiin valoisalta. 

Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme erittäin luotettavasti toimivia ja kuormaa kestäviä sivustoja, joissa sisällöntuottajilla on entistä enemmän vapautta toteuttaa sisällöllisiä ja markkinoinnillisia tarpeita.

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This