Käsittelin WordPressin ja palvelutietovarannon integraatiota aikaisemmassa kirjoituksessani ennen integraatiohankkeen aloittamista. Nyt kun integraatio on edennyt käyttöönottovaiheeseen, on hyvä aika koota tähän mennessä kertyneitä ajatuksia ja kokemuksia palvelutietovarantoon liittyen.

Useat ihmiset ovat hankkeen aikana kysyneet, mikä palvelutietovarannon idea on. Mitä kuntalainen siitä hyötyy? Omasta mielestäni kansallinen palvelutietovaranto on ensisijaisesti loistava parannus kuntalaisen digitaalisiin perusoikeuksiin.

Tieto yhdenmukaisesti saataville

Kuten kokemuksesta tiedämme, kuntien verkkosivustoissa on merkittäviä eroja sekä laajuuden, tiedon ajantasaisuuden ja käyttökokemuksen suhteen. Osa kunnista on kuvannut tiedot hyvinkin laajasti ja asiointipalveluiden yhteystiedot ovat hyvin saatavilla. Toisessa ääripäässä ovat sekä käyttökokemuksellisesti ja sisällöllisesti vanhentuneet sivustot, joilla palvelut on kuvattu hyvin vaihtelevasti ja aukiolotiedot saa selville kätevimmin soittamalla vaihteeseen.

Palvelutietovaranto takaa, että kuntalaisen kannalta olennaiset lakisääteiset palvelut ja niihin liitetyt asiointikanavat on kuvattu vähintään yhteen paikkaan yhdenmukaisesti ja riittävällä tarkkuudella. Toisin sanoen kuntalaisen kannalta olennaiset tiedot ovat käytettävissä suomi.fi-portaalin kautta millä tahansa laitteella riippumatta kunnan verkkosivuston tilasta. Paras vaihtoehto tietysti on, että samat tiedot löytyvät suomi.fi-portaalin lisäksi myös kunnan verkkosivustolta, joka on varmasti kuntalaisen ensisijainen ja luontevin tiedonhankintalähde myös tulevaisuudessa.

Lisää vastuuta, lisää työtä

Kunnissa palvelutietovarannon käyttöönotto sen sijaan ei ole herättänyt isoja riemunkiljahduksia. Vaikka julkisen sektorin organisaatioiden on ollut mahdollista saada rahoitusta tai valtionapua palvelutietovarannon käyttöönottoon, pitkällä tähtäimellä palvelutietovarannon tietojen ylläpito jää kuntien vastuulle.

Tästä syystä on ymmärrettävää, että esimerkiksi osa-aikaisesti kunnan viestintää hoitava ihminen ei ole uudesta vastuusta kovin innostunut. Fakta kuitenkin on, että hyväkään integraatio ei tuo kuntaan yhtään viestinnän osaajaa lisää tai vapauta olemassa olevien työntekijöiden resursseja uuden palvelun käyttöönottoon. Toisaalta on myös selvää, että palvelutietovaranto on kunnille lakisääteinen velvollisuus, jota ei voi ohittaa olankohautuksella.

PTV-tietojen syöttäminen

Jotta palvelutietovarannon tietojen syöttäminen ja ylläpito olisi mahdollisimman kivutonta, olemme yhdessä kuuden pilottikunnan kanssa rakentaneet integraation WordPressin ja palvelutietovarannon välille. Integraation tarkoituksena on vähentää päällekkäistä sisällönsyöttötyötä ja minimoida palvelutietovarannon tietojen ylläpitoon käytettävä aika ja resurssit.

Olennaista integraatiossa on, että valitaan yksi ensisijainen lähde palveluiden ja asiointikanavien kuvaustiedolle. Ensisijainen lähde voi olla joko palvelutietovaranto tai kunnan WordPress-verkkosivusto. Integraation käyttöönottovaiheessa voidaan kuntakohtaisesti valita, halutaanko tiedot syöttää palvelutietovarantoon ja tuoda sieltä WordPressiin vai halutaanko tiedot syöttää WordPressiin, josta ne siirtyvät reaaliajassa palvelutietovarantoon. Molemmissa tapauksissa WordPressiin muodostuu kaikki palvelut listaava palveluhakemisto, josta pääsee selailemaan kunnan palveluita. Yksittäisen palvelun kuvauksesta puolestaan pääsee siirtymään palveluun liitettyjen asiointikanavien tietoihin.

Integraation käyttöönottovaiheessa voidaan kuntakohtaisesti valita, halutaanko tiedot syöttää palvelutietovarantoon ja tuoda sieltä WordPressiin vai halutaanko tiedot syöttää WordPressiin, josta ne siirtyvät reaaliajassa palvelutietovarantoon.

Käyttökokemus keskiöön

Palvelutietovarannon hakemistopohjainen tietomalli on aiheuttanut jonkin verran kritiikkiä hankkeen aikana. Kun palvelut ja niihin liitetyt asiointikanavat on kuvattu erillisillä kuvauksilla, loppukäyttäjän käyttökokemus on pahimmillaan epämääräistä hyppimistä palvelun ja asiointikanavien välillä. Selaamalla suomi.fi-portaalia hetken aikaa voi varmasti ymmärtää tätä kritiikkiä ainakin osittain.

Loppukäyttäjän käyttökokemuksen parantamiseksi olemme kehittäneet ns. palvelukorttimallin, jota parhaillaan otamme käyttöön palvelutietovarannon integraatiohanketta johtaneen Janakkalan kunnan kanssa. Palvelukorttimallin ideana on, että kunta voi edelleen itse suunnitella sivuston rakenteen oman sisältösuunnitelmansa pohjalta, mutta hyödyntää palvelutietovarantoon syötettyjä tietoja osana sivustoa. Esimerkiksi hammashoidon palvelut kuvaavaan sisältösivuun voidaan upottaa korttimaisena tietona hammashoitopalveluiden yleiskuvaus ja kaikkien hammashoitoloiden yhteystiedot.

Rajapinnan muutokset haasteena

Integraation teknisen toteutuksen kannalta suurimpana haasteena on ollut se, että palvelutietovarannon verkkopalvelua ja rajapintaa on kehitetty yhtä aikaa. Koska itse palvelukaan ei ole vielä muotoutunut lopulliseen muotoon, rajapintaversioinnista huolimatta uusia ominaisuuksia ja muutoksia on tullut lisäosan rakentamisen aikana melko paljon. Rajapintaa hyödyntävän kehittäjän kannalta ideaali ratkaisu tietysti olisi ollut, että palvelu olisi stabiili ja “jäädytetty” ennen kuin rajapintoja avataan ulkopuolisille kehittäjille. Tulevaisuudessa muutostahti varmasti harvenee, jolloin tämäkin haaste poistuu.

PTV for WordPress -lisäosa Githubissa

Pilottihankkeen tuloksena syntynyt PTV for WordPress -lisäosa on ladattavissa Githubista. Avoimeen lisäosaan tehdään vielä päivityksiä syksyn 2017 aikana. Hankkeen päättymisen jälkeen avoimen lisäosan jatkokehityksen rahoitus on toistaiseksi avoinna. Tällä hetkellä todennäköisin vaihtoehto on, että integraatioille ei tule keskitettyä hallinnoijaa, vaan avoimen lisäosan kehittämisen kustannukset jäävät käyttäjien eli kuntien vastuulle.

Rahoituksen kohtalosta huolimatta on selvää, että me Valulla jatkamme WordPressin ja palvelutietovarannon integraation kehitystä ja ylläpitoa jatkuvasti kasvavan kunta-asiakasjoukkomme tarpeisiin. WordPressin ja palvelutietovarannon integraatio on myös saatavilla kaikkiin Kuntasivusto.fi -sivustopaketteihimme.

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This