Viimeisen kolmen vuoden aikana verkkosivustojen ilmastovaikutusten ymmärrys ja hallinta ovat ottaneet merkittäviä askeleita eteenpäin. Edellisen ilmastoaiheisen kirjoituksen jälkeen mukaan kuvaan ovat tulleet generatiivinen tekoäly ja virtuaalitodellisuuden kaltaiset teknologiat. Ne eivät ainoastaan muuta tapaamme kuluttaa digitaalisia palveluita, vaan ne myös tarjoavat uusia haasteita ja mahdollisuuksia ilmaston kannalta kestävämmän digitaalisen ekosysteemin rakentamiseen.

WordPress-verkkopalvelun ilmastoystävällisyys tai ympäristövaikutusten minimointi riippuu siitä, miten sivustoja kehitetään ja ylläpidetään WordPressin avulla. Ja erityisesti miten palvelimien energia on tuotettu ja onko välimuistiratkaisu rakennettu fiksusti. Pohdimme Valulla asiaa tällä kertaa sisällöntuottajan näkökulmasta.

Sisällöntuottaja – ota vinkit käyttöön

Sisällönhallinta on olennainen osa verkkosivustojen ylläpitoa ja kehitystä, ja se tarjoaa useita mahdollisuuksia toimia ilmastoystävällisemmin. Vastuullisessa sisällönhallinnassa yhdistyvät tehokkuus, tietoisuus ja kestävyys. Keräsimme muutamia käytännöllisiä vinkkejä, jotka auttavat sisällönhallinnan parissa työskenteleviä henkilöitä edistämään ilmastoystävällisiä toimintatapoja.

1. Tehosta julkaisuprosessia

  • Julkaise vain tarpeellista sisältöä. Arvioi kriittisesti, mikä sisältö on todella tarpeellista ja palvelee sivuston käyttäjien tarpeita. Vältä turhan sisällön tuottamista ja julkaisemista. Tämä ei ainoastaan säästä resursseja vaan myös vähentää datan siirron tarvetta. Ja kun sisältö on relevanttia, myös SEO tykkää.
  • Tarkkana AI:n kanssa. Generatiivisen tekoälyn kanssa on helppoa luoda sisältöä liukuhihnalta, mutta tämän kanssa mennään myös helposti metsään – juurikin relevanttiuden ja tarpeellisuuden kannalta. Näin AI-aikakaudella kannustamme keskittymään korkealaatuiseen ja arvokkaaseen sisältöön, joka palvelee kohdeyleisön tarpeita. Yhdistämällä AI:n ihmis-sisällöntuottajan työkalupakkiin, yhdistelmä on toimivampi ja voidaan varmistua julkaistavan sisällön laadusta. Analytiikkaa seuraamalla määrätietoisesti voidaan varmistua, mitkä aiheet ja sivut kiinnostavat. Valulla tarjoamme jatkuvan seurannan kautta toteutettavia analytiikka-, saavutettavuus- ja SEO-palveluita, jonka avulla sivuston jatkuva kehittäminen on kaikkein tehokkainta.
  • Käytä aikatauluttamista. Hyödynnä sisällönhallintajärjestelmän tarjoamia aikataulutusominaisuuksia julkaisujen tehokkaaseen hallintaan. Valulla on vakiona mukana myös ajastettu julkaisun poistuminen. Tämä auttaa välttämään ylimääräistä työtä ja energiankulutusta.

2. Optimoi sisältö kestävyyden kannalta

  • Kuvien optimointi. Käytä kuvien kohdalla tiedostomuotoja, jotka tarjoavat hyvän laadun pienemmällä tiedostokoolla. Esimerkiksi me Valulla käytämme uusimmilla sivustoilla .webp -formaattia kuvissa, joilla voi vähentää merkittävästi tarvittavaa tallennustilaa ja datan siirtoa. Videoiden kohdalla kannattaa myös harkita, toimisiko sittenkin kuva tai animointi riittävän hyvin!
  • Unohda tulostustyylit. Monissa verkkopalveluprojekteissa vaatimusluettelossa mainitaan tulostustyylit. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi taustavärien ja -kuvien poistamista, tekstin värin muuttamista mustaksi ja sivuelementtien piilottamista, jotta tuloste keskittyy olennaiseen sisältöön ja säästää mustetta ja paperia. Tulostaminen on silti ristiriidassa kestävyystavoitteiden kanssa, ja vieläpä moderneissa selaimissa on mahdollista muokata tulostusnäkymää varsin kattavasti, joten tähän ei nykyisin kannata enää erikseen aikaa, energiaa ja vaivaa tuhlata.

3. Hanki ja jaa tietoa

  • Keskustele kollegoidesi kanssa kestävyydestä ja ilmastoystävällisistä toimintatavoista sisällönhallinnassa. Verkosta löytyykin hyviä materiaaleja, jolla pääsee alkuun. Kysy aiheesta myös verkkosivustotoimittajaltasi! Tietoisuuden lisääminen voi innostaa löytämään uusia innovatiivisia tapoja vähentää ympäristövaikutuksia. Kannustamme jakamaan tietoa ja kokemuksia kestävyyteen liittyvistä toimintatavoista. Tämä auttaa levittämään hyviä käytäntöjä ja löytämään uusia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin.

4. Osallista käyttäjiä

  • Informoi käyttäjiä siitä, kuinka heidän digitaaliset tottumuksensa vaikuttavat ympäristöön, voidaan kannustaa heitä tekemään tietoisempia valintoja. Käyttäjiä voidaan ohjata valitsemaan ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja verkkosivustolla. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kevyempien kuvien suosimista, tekstinmuotoisen sisällön valitsemista videoiden sijaan, tai energiatehokkaampien toimintojen, kuten tumman tilan käyttämistä. Nämä toiminnot ovat usein mahdollisia ottaa käyttöön nykyisellä sivustolla tai uudistuksen yhteydessä.

Otimme W3C:n ohjeet haltuun – tutustu sinäkin

World Wide Web Consortium (W3C) julkaisi syksyllä 2023 ensimmäisen draft-version Web Sustainability Guidelines -suosituksista, jotka tarjoavat kehyksen verkkosivustojen suunnittelijoille ja kehittäjille kestävämpien ratkaisujen toteuttamiseen. Näiden ohjeiden keskiössä on kestävän kehityksen periaatteiden integroiminen verkkoteknologioiden ja -palvelujen suunnitteluun ja ylläpitoon. Ohjeistus korostaa muun muassa energiatehokkaiden koodauskäytäntöjen, vihreän hostingin, ja datan minimoimisen tärkeyttä. W3C:n suositukset muistuttavat siitä, että jokainen bitti ja tavu kuluttaa energiaa, ja että suunnittelupäätöksillämme on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Suositukset leikkaavat kattavasti läpi organisaation prosessit ja funktiot. Osa on puhtaasti teknisiä toimia ja valintoja, ja osa sitten koko organisaation laajuisia ympäristötoimia. Suosituksista nähdään myös, että työskentely saavutettavan ja hakukoneoptimoidun sivuston eteen on mainiosti linjassa myös vihreän sivuston tavoittelemisessa!

Me Valulla aloitimme työstön siten, että tarkistimme per osa-alue, missä mennään tällä hetkellä ja mitä tulisi tehdä, jotta voisimme nousta seuraavalle tasolle. Jotta positiivisia vaikutuksia toimintaan saadaan mahdollisimman paljon (ja mahdollisimman nopeasti) kannattaakin ensin kohdistaa fokus niihin suosituksiin, joilla on suurin vaikutus ja pienin effort. Siitä sitten pala palalta eteenpäin kohti työläämpiä suosituksia. Tämäkin kun on pitkäjänteistä työtä.

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This