Osa 1: Yleiskatsaus ja trendit

WordPress on sisällönhallintajärjestelmä, joka on helposti laajennettavissa ja johon löytyy laaja kirjo laadukkaita kaupallisesti tuettuja lisäosia. Tämä tekee WordPressistä kokonaisvaltaisen verkkopalvelualustan, jossa samassa järjestelmässä voi olla helposti integroituna esimerkiksi yrityksen verkkosivut, verkkolehti, lomakejärjestelmä, verkkokauppa ja vaikkapa verkkokurssialusta.

Tässä artikkelisarjassa käsittelemme, mitä mahdollisuuksia WordPress tarjoaa monipuolisten verkkopalveluiden toteuttamiseen. Ensimmäisessä osassa käymme läpi WordPressin historiaa ja trendejä, teemme yleiskatsauksen WordPressiin ja käsittelemme verkkopalvelualustan kokonaisvaltaisuuden hyötyjä.

WordPressin elinkaari

WordPressiä on kehitetty vuodesta 2003 ja sen suosio on kasvanut varsin tasaista tahtia vuodesta 2005. Kilpailijansa Drupalin WordPress ohitti suosiossa vuoden 2006 ja Joomlan vuoden 2010 tienoilla. Joomla on perinteisesti ollut suosittu erityisesti pienempien sivustojen puolella ja WordPress onkin syönyt merkittävästi sen markkina-asemaa erityisesti viimeisten viiden vuoden aikana. Drupalin kanssa varteenotettavaksi kilpailijaksi WordPress on kehittynyt erityisesti version 3.0 myötä, joka helpotti useiden sivustojen sisällyttämistä yhteen WordPress-asennukseen.

Tätä nykyä WordPress on ylivoimaisesti maailman suosituin sisällönhallintajärjestelmä. WordPressia käyttää yli 60 miljoonaa sivustoa eli lähes 1/4 koko Internetissä olevista verkkosivustoista. Suomessakin WordPress on kasvattanut viime vuosina suosiotaan, kun sitä on alettu pitää varteenotettavana vaihtoehtona perinteisesti suositummille Joomlalle ja Drupalille.

WordPress kasvattaa edelleen suosiotaan ja on todennäköistä, että sen kehitys ja käyttötuki säilyvät hyvinä ainakin seuraavat 5-10 vuotta. Mikäli Google Trendsia on uskominen, verkkopalvelualusta lisää suosiotaan edelleen.

Yleiskatsaus WordPressiin

WordPressin keskeisimpiä etuja sen kilpailijoihin nähden ovat helppokäyttöisyys, taaksepäin yhteensopivuuden säilyttäminen ja laadukkaat lisäosat.

WordPressin kehitysfilosofian keskiössä on hyvä käytettävyys, mikä näkyy sen yksinkertaisessa, mutta tehokkaassa hallintapaneelissa ja asiakkaiden käyttökokemuksissa. Asiakkaamme ovat kokeneet WordPressin käyttöliittymän poikkeuksetta selkeäksi ja käytön helpoksi.

WordPressin keskeisimpiä etuja sen kilpailijoihin nähden ovat helppokäyttöisyys, taaksepäin yhteensopivuuden säilyttäminen ja laadukkaat lisäosat.

Toinen WordPressin kehitystä voimakkaasti ohjaava periaate on taaksepäin yhteensopivuuden säilyttäminen. Drupalin ja Joomlan kehityksessä on tapana tiputtaa tuki edellisille versioille ns. major versiopäivitysten kohdalla. WordPress pyrkii kuitenkin säilyttämään yhteensopivuuden mahdollisimman pitkälle edellisten versioiden kanssa, minkä vuoksi aktiivisella päivittämisellä WordPress voidaan aina pitää uusimmassa versiossa. Tämä pitää verkkopalvelun tietoturvan ajan tasalla ja mahdollistaa verkkopalvelun saumattoman jatkuvan kehityksen, kun alustaa ei tarvitse aina välissä vaihtaa.

WordPressin ympärillä on varsin laajat kaupalliset markkinat. Vaikka WordPress.orgista löytyy jo yli 30 000 ilmaista lisäosaa ja yli 2600 teemaa, on yksistään Envaton palveluissa tarjolla yli 2800 maksullista lisäosaa ja yli 4500 teemaa WordPressille. Vaikka Drupaliin ja Joomlaan verrattuna WordPressin lisäosatarjonta on varsin kaupallinen, on se ollut WordPressin menestymisen kannalta lähinnä vain positiivinen asia. Lisäosien ja teemojen lisenssit ovat pääasiassa hyvin edullisia (muutamasta kymmenestä sataan euroon), mutta suuret myyntivolyymit mahdollistavat kannattavan yritystoiminnan pyörittämisen. Markkinoille tulee kuitenkin kokoajan uusia kilpailijoita, mikä pakottaa maksullisten sisältöjen kehittäjiä päivittämään lisäosiaan ja teemojaan aktiivisesti sekä tarjoamaan niille kattavat käyttöohjeet ja käyttäjätuen.

Kokonaisvaltaisen verkkopalvelualustan hyödyt

Edellä mainitun suosion ja laajojen kaupallisten markkinoiden vuoksi WordPressille on kehitetty pitkälle vietyjä ratkaisuja niin verkkokaupan kuin maksullisen verkkolehdenkin ylläpitämiseen. Se, että ratkaisuja on, ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että kaikki palvelut kannattaisi sisällyttää yhteen järjestelmään. Olisiko kuitenkin järkevämpää valita jokaiselle palvelulle varta vasten siihen suunniteltu alusta? ”Right tool for the job” niin kuin amerikanpoika sanoisi.

Erikoistuneen alustan valinta voi olla hyödyllistä etenkin hyvin suurien verkkopalveluiden kohdalla, missä organisaation ydintoiminta rakentuu tietyntyyppisen verkkopalvelun, kuten verkkokaupan, ympärille. Useasti tämä voi kuitenkin johtaa verkkopalvelualustojen ja työkalujen kirjoon, mistä seuraa ylimääräisiä kuluja alustojen pystytyskustannusten, kuukausimaksujen ja käyttöönottokoulutusten muodossa.

Toinen merkityksellinen etu on palveluiden käytettävyys niin ylläpitäjien kuin käyttäjienkin näkökulmasta. Ylläpitäjien on helpompi ylläpitää järjestelmää, kun hallinta tapahtuu yhdestä hallintapaneelista ja uusien palveluiden hallinta tapahtuu saman käyttöliittymälogiikan kautta. Lisäksi yksi yhtenäinen verkkopalvelu on käyttäjän näkökulmasta helpompi käyttää ja organisaation brändi säilyy yhtenäisenä kaikkialla verkkopalvelussa.

Suurelle osalle organisaatiosta WordPress soveltuukin kokonaisvaltaiseksi verkkopalvelualustaksi.

Kävijä- ja sisältömäärien puolesta WordPress pyörittää varsin ongelmattomasti verkkopalveluita, joissa on satojatuhansia kävijöitä ja tuhansia erilaisia artikkeleita ja sisältöjä. Suurelle osalle organisaatiosta WordPress soveltuukin kokonaisvaltaiseksi verkkopalvelualustaksi.

Seuraavassa artikkelissa asiaa WordPressin tarjoamista mahdollisuuksista perinteisille verkkosivuille.

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This