Vuodesta 2013 asti WordPressin visiona on ollut siirtyä asteittain sisällönhallintajärjestelmästä kohti kokonaisvaltaista sovellusalustaa tai “internetin käyttöjärjestelmää”, kuten WordPressin perustaja Matt Mullenweg on tavoitteen ilmaissut.

Näkyvin muutos perinteisestä sisällönhallintajärjestelmästä kohti sovellusalustaa on vähitellen lopullisen muotonsa saava WordPress REST API, joka tarjoaa jo nyt loistavia mahdollisuuksia WordPressin hyödyntämiseen perinteisen julkaisujärjestelmäkäytön lisäksi myös sovellusalustana. Uuden rajapinnan oli tarkoitus tulla mukaan jo WordPressin versioon 4.0, mutta toistaiseksi sen kehitys on jatkunut erillisenä lisäosana.

Aiemmin ainoa integraatiorajapinta on ollut käytännössä XML-RPC, joka on kuitenkin jäänyt kehittäjien keskuudessa vähälle käytölle monimutkaisuutensa ja tietoturvapuutteidensa vuoksi. Kaikki se, mikä on ollut aiemmin työlästä XML-RPC:n kanssa, on nyt paljon helpompaa huomattavasti yleisemmän ja suositumman JSON-formaatin ansiosta. Uusi rajapinta ei ole ensimmäinen JSON:iin perustuva rajapinta WordPressille, mutta se on ehdottomasti kehittynein tähänastisista toteutuksista.

REST API:n ideana on tarjota helppokäyttöinen ja standardoitu tapa sivuston sisältöjen, kuten kirjoitusten, lisäkenttien, luokitteluiden tai käyttäjätietojen näyttämiseen ja tallentamiseen, mutta tämän lisäksi REST API tulee WordPressin kohdalla muuttamaan koko järjestelmään liittyvää ajattelumallia.

REST API tulee WordPressin kohdalla muuttamaan koko järjestelmään liittyvää ajattelumallia.

Modernit JavaScript -kirjastot käyttöön

Ensinnäkin REST API irroittaa kehittäjät perinteisestä PHP-teemoihin pohjautuvasta ajattelusta ja tarjoaa mahdollisuuden modernien JavaScript-kirjastojen, kuten AngularJS:n tai ReactJS:n käyttöön datan näyttämiseen perinteisten PHP-teemojen sijaan. Frontendin toteutus JavaScriptillä helpottaa datan visualisointia ja parantaa esimerkiksi reaaliaikaisten hakujen ja suodatusten tekemistä näkymissä.

Ylläpitoon uusia mahdollisuuksia

Toiseksi REST API tekee WordPressin omasta hallintapaneelista periaatteessa tarpeettoman, koska tietojen lisääminen, muokkaus ja poistaminen voidaan tehdä minkä tahansa HTTP-kyselyitä tukevan järjestelmän tai laitteen kautta. Tämä puolestaan tulee näkymään vaihtoehtoisten hallintapaneelien ja ylläpitoon tarkoitettujen mobiilisovellusten lisääntymisenä, jolloin WordPressin omasta hallintapaneelista tulee yksi tapa visualisoida WordPressin hallintakäyttöliittymä. Kilpailevista hallintapaneeleista tuskin mikään tulee tuskin syrjäyttämään WordPressin omaa hallintapaneelia tai nousemaan uudeksi standardiksi ainakaan kovin nopeasti, mutta käyttökokemuksen parantamiseen ja ylläpitopuolen asiakaskohtaiseen räätälöintiin REST API tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia. WordPress.com blogipalvelussa hallintapaneelin osalta onkin jo siirrytty REST API:in perustuvaan toteutukseen.

Monipuolisemmat integraatiot

Kolmanneksi REST API tarjoaa entistä monipuolisimmat integraatiomahdollisuudet muiden järjestelmien ja sovellusten kanssa riippumatta siitä, millä ohjelmointikielellä toinen järjestelmä tai sovellus on kirjoitettu. Ensimmäisenä integraatioista tulevat mieleen esimerkiksi yritysten intranetit ja toiminnanohjausjärjestelmät sekä verkkokauppojen osalta mm. varastonhallintajärjestelmät. Lisäksi REST API helpottaa myös kahden erillisen WordPress-asennuksen kommunikointia mahdollistamalla Webhook-tyyppisten pyyntöjen lähettämisen ja käsittelyn eri asennusten välillä.

Suorituskykyhaasteita jäljellä

Haasteeksi REST API:n kohdalla jää kuitenkin edelleen se, että vaikka datan lukemiseen, lisäämiseen, muokkaamiseen ja poistamiseen voidaan käyttää moderneja työkaluja, ydintoiminnot (pyyntöjen käsittely ja tietokantaoperaatiot) tapahtuvat edelleen perinteisessä PHP ja MySQL-ympäristössä. Vaikka suorituskykypuolelle on tullut ja on tulossa monia parannuksia muun muassa PHP 7:n myötä, niin ainakin toistaiseksi esimerkiksi reaaliaikaisten viestintäsovellusten tai muiden ilman välimuistia toimivien ratkaisujen toteuttaminen WordPressin päälle voi olla haastavaa.

Bisnesmielessä tässä WordPressin kannalta uudessa tilanteessa tulevat pärjäämään parhaiten ne toimijat, jotka ottavat uudet teknologiat rohkeasti käyttöön ja ratkaisevat tehokkaimmin skaalautuvuuteen ja suorituskykyyn liittyvät haasteet huomioiden myös tietoturvan.

Lisää aiheesta

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This