Internet on ollut jo pitkään yksi keskeisistä ajureista maailman muuttumisessa. Asiointi ja kuluttaminen on peruuttamattomasti sähköistynyt. Internet dominoi tiedon hankinnassa ja erityisesti nuoren sukupolven kommunikaatiossa. Helposti saatavilla olevan tiedon määrän kasvu on vauhdittunut ja avoimuus tiedon jakamisessa on kokenut suuren mullistuksen verkon ansiosta.

Tyrkytys ei toimi

Muutaman viime vuoden aikana myynnissä ja markkinoinnissa ollaan havahduttu siihen, että perinteinen tyrkytys toimii aina vain huonommin. Ihmiset löytävät haluamansa tiedon itsenäisesti ja aggressiiviset myyntiluukutukset herättävät nykyostajien mielissä lähinnä ärsytyksen ja säälin sekaisia tunteita. Oikealla hetkellä asiakkaan näkemystä syventävä sisältö sen sijaan nostaa aidon kiinnostuksen ja luo aivan toisenlaisen lähtökohdan jatkokeskustelulle. Tähän perustuu sisältömarkkinointi.

Oikealla hetkellä asiakkaan näkemystä syventävä sisältö sen sijaan nostaa aidon kiinnostuksen ja luo aivan toisenlaisen lähtökohdan jatkokeskustelulle. Tähän perustuu sisältömarkkinointi.

Auttaminen on markkinointia

Sisältömarkkinoinnissa on kyse yksinkertaisesti asiakasta kiinnostavan ja hyödyttävän sisällön julkaisemisesta. Asiakkaan auttaminen on parasta markkinointia. Avun saaminen taas synnyttää myönteisen elämyksen ja kiinnostuksen avun tarjoajaa kohtaan. Sisältömarkkinointi on tervetullut muutostrendi entistä avoimempaan ja asiakasta palvelevampaan suuntaan.

Suomessa tehokkaaseen sisältömarkkinointiin ollaan vasta heräämässä, joten siihen pontevasti tarttuva voi vielä erottua positiivisesti kilpailijoistaan.

Kuinka liikkeelle sisältömarkkinoinnissa?

Liikkeelle lähtöä varten tarvitaan sisältöstrategia. Sana kuulostaa komealta, mutta kyse on yksinkertaisesti siitä, että määritellään seuraavat asiat: mitä sisältöä tuotetaan, millä resursseilla, missä kanavissa, millä syklillä ja miksi.

Mitä sisältöä?

Rajalliset sisällöntuotannon resurssit kannattaa kohdistaa mahdollisimman tarkasti oikeisiin tarpeisiin. Relevantteja sisältötarpeita on syytä kysellä kohderyhmiltä. Myös asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt voivat antaa hyviä vinkkejä asiakastarpeista. Lisäksi analytiikkatyökalujen avulla saa hyödyllistä tietoa asiakkaiden kiinnostuksen kohteista.

Millä resursseilla?

Jonkun organisaatiossa tulee vastata sisältömarkkinoinnista: sisältöstrategiasta, sisältötuotannon koordinoinnista, jakelusta, analytiikasta ja sisältömarkkinoinnin kehittämisestä. Löytyykö organisaatiosta henkilöitä, joilla on kiinnostusta, aikaa ja osaamista tähän? Useimmissa tapauksissa kuitenkin tarvitaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka auttavat sisältöjen suunnittelussa, tuotannossa ja muotoilussa sekä tarvittavien digitaalisten palveluiden käyttöönotossa.

Missä kanavissa?

Sisältöjen jakelukanavien kirjo on valtava eikä kaikessa voi olla mukana. Verkko tarjoaa paljon kustannustehokkaita tapoja sisältöjen jakeluun. Organisaation pääsivuston lisäksi sisällön jakoalustoja ovat muun muassa sosiaalisen median palvelut, mikrosaitit, mobiiliapplikaatiot ja verkkolehti. Verkkolehti (tai verkkomedia) on erinomainen alusta sisällön julkaisuun ja jakeluun. Se toimii luontevasti ”sisältökeskuksena”, jossa keskeiset asiakkaita kiinnostavat asiantuntijasisällöt julkaistaan. Sisältöjen kuluttamisen lisäksi lukijat voivat jakaa verkkolehtisisältöjä omiin sosiaalisen median kanaviin. Artikkelit ja videosisällöt ovat helposti linkitettävissä myös organisaation pääsivulle, tuotesivustoille ja käytössä oleviin sosiaaliseen median palveluihin. Myös sähköinen uutiskirje on mainio työkalu verkkolehtiartikkelien markkinointiin. Eikä verkkolehtijuttujen hakukonemarkkinointiakaan kannata tässä yhteydessä unohtaa.

Sisältöjen jakelussa mobiiliystävällisyyden merkitystä ei voi korostaa liikaa. Nimittäin, IDC:n tutkimuksen mukaan vuonna 2017 tablet-laitteiden ja älypuhelinten osuus it-laitemyynnissä on 87% pöytäkoneiden ja kannettavien myyntiosuuden jäädessä 13%:n (Lähde: IDC:n tutkimus). Responsiivisuus eli automaattinen mukautuvuus eri päätelaitteiden näyttökokovaatimuksiin alkaa olla tällä hetkellä lähes itsestäänselvä verkkopalveluiden toteutustapa.

Tämän lisäksi mobiiliapplikaatiot ovat erinomainen kanava sisältömarkkinoinnin tekemiseen. Applikaatioita ei tule nähdä responsiivisia verkkopalveluita korvaavina, vaan paremminkin niitä täydentävinä palvelu- ja viestintäkanavina. Applikaation käyttökokemus on usein responsiivista verkkopalvelua parempi, koska käyttöliittymä on räätälöity nimenomaan mobiilikäyttöä varten. Lisäksi applikaatiossa on mahdollista hyödyntää mobiililaitteen erityisominaisuuksia, kuten GPS-paikannusta, kameraa, viivakoodiskannausta, osoitekirjaa ja kohdennettuja push-viestejä.

Millä syklillä?

Sisältömarkkinointi tulee nähdä pitkän aikajänteen jatkuvana prosessina. Tärkeää on julkaista sisältöä säännöllisesti. Resurssit luonnollisesti sanelevat julkaisutiheyttä, mutta ilman priorisointeja ei sisältömarkkinointia saa toimimaan. Hedelmällinen huomioarvo niin asiakkaiden kuin hakukoneidenkin näkökulmasta saavutetaan pitkäjänteisellä toiminnalla. Sisältöjen suunnitteluun ja tuotantoon kannattaa hankkia lisäapua asiantuntijoilta, esimerkiksi viestintätoimistoista.

Hedelmällinen huomioarvo niin asiakkaiden kuin hakukoneidenkin näkökulmasta saavutetaan pitkäjänteisellä toiminnalla.

Miksi?

Kilpailussa asiakkaista pärjää se, joka on paikalla, silloin kun apua tarvitaan. Pelkät perinteiset markkinointiviestit eivät tuo erottuvuutta kilpailussa asiakkaiden ajasta – siihen tarvitaan näkemyksekästä sisältöä. Sisältöjä tarjotessaan organisaatiot tekevät samalla brändiään tunnetummaksi, lujittavat asiakasuskollisuutta, käynnistävät asiakasdialogia ja tukevat myyntiä liidejä generoimalla.

Content is king – yhä enemmän näin.

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This